Wpisy

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W czwartek obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek zachęcał do powierzania się Maryi każdego dnia. W swojej modlitwie pamiętał o Ukrainie, prosząc dla niej o pokój, który – jak akcentował – z Bożą pomocą jest możliwy.

Ojciec Święty Franciszek: Prośmy dzisiaj Matkę Bożą o łaskę, aby uwolniła nas z mylnego przekonania, że Ewangelia to jedno, a życie to drugie

W przypadającą dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty Franciszek spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. W swoim rozważaniu Papież podkreślał, że anioł w Zwiastowaniu nazywa Maryję „Pełną Łaski”, co znaczy, że jest Ona wolna od zła i grzechu.