Wpisy

Dr M. Romanowski w TV Trwam: Dla nas najważniejsza jest ochrona niepodległości i suwerenności Polski, za którą ginęli nasi przodkowie i nie możemy jej sprzedać za miskę soczewicy

Musimy sobie zdawać sprawę, że współpraca w obszarze europejskim ma znaczenie, w sprawach ekonomicznych nawet duże i jest z korzyścią dla wszystkich, ale ona nie może przysłaniać tego faktu, że dla nas najważniejsza jest ochrona niepodległości i suwerenności Polski, za którą ginęli nasi przodkowie i nie możemy jej sprzedać za miskę soczewicy. Jeżeli sami nie zadbamy o nasz dobrobyt i nasze bezpieczeństwo, to nie możemy spodziewać się, że będą się o to troszczyć Niemcy. Oni realizują swoje własne interesy – mówił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

Prof. E. Łon: Referendum na temat przynależności Polski do UE jako narzędzie obrony przeciw zakusom eurokratów na suwerenność Polski

Unia Europejska stopniowo przekształca się w Federalne Państwo Europejskie. Dochodzi bowiem krok po kroku do przenoszenia kompetencji państw członkowskich w ręce organów unijnych. Tym samym rodzi się przekonanie, że w którymś momencie  sami możemy zauważyć, że nasz kraj staje się landem takiego Federalnego Państwa Europejskiego.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Obronę suwerenności własnego narodu oraz życia swojego i rodziny można traktować jako działanie wręcz obowiązkowe

Wojna sprawiedliwa, wojna obronna traktowana jest jako racja ostateczna, jako ultima ratio. Jednym z podstawowych warunków podjęcia takiej wojny jest wyczerpanie wszystkich innych możliwych środków działania. W przypadku wojny, z jaką mamy w tej chwili do czynienia na Ukrainie, mamy przed sobą akt agresji, który nie był poprzedzony żadnymi rozmowami, pertraktacjami, próbami nawiązania jakiegoś dialogu i rozwiązania kryzysu drogą dyplomatyczną. Nie ma możliwości powstrzymania tej agresji drogą dyplomatyczną. W takiej sytuacji istnieje prawo i obowiązek obrony koniecznej. Obrona suwerenności własnego narodu, obrona życia swojego i rodziny skłania do tego, że można traktować to działanie jako wręcz obowiązkowe – zwracał uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

Minister sprawiedliwości: Węgrzy postawili na polityka, który gwarantuje kierunek suwerennościowy i niezależny na Węgrzech

Węgrzy postawili na polityka, który gwarantuje kierunek suwerennościowy i niezależny na Węgrzech, a nie na tych, którzy odpowiadają za całkowite uzależnienie Węgier od gospodarki rosyjskiej – powiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentując wyniki wyborów na Węgrzech.

W obronie polskiej suwerenności

Europejska polityka klimatyczna, reforma wymiaru sprawiedliwości czy kwestia kar nałożonych na Polskę za kopalnię w Turowie – to m.in. do tych tematów odniósł się na antenie TV Trwam Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

[TYLKO U NAS] M. Przydacz: Powinniśmy twardo stać na straży polskiej suwerenności i granicy. Nasi żołnierze, ryzykując codziennie swoje zdrowie i życie, wypełniają swoje obowiązki. Należy im się za to ogromny szacunek 

Z reguły jest tak, że im dalej od niepokojów, tym mniejsze jest zrozumienie i poczucie zagrożenia. Dlatego naszym zadaniem jako dyplomacji jest uświadamianie naszym partnerom europejskim, że nie mamy do czynienia ze zwykłym kryzysem migracyjnym, ale z atakiem na całą Unię Europejską. Jeżeli okaże się, że wschodnia granica jest nieszczelna, to konsekwencje poniesie cała Wspólnota – powiedział Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, w środowym programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.