Wpisy

Senatorowie bez poprawek

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, mimo zgłaszanych wątpliwości co do konstytucyjności zapisów ustawy, zdecydowała się zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek przepisów