Wpisy

Prof. E. Łon: Rozpad strefy euro nie musi przerażać

Rozpad strefy euro stanowiliby dla Polski pewien czynnik ryzyka, z którym moglibyśmy sobie poradzić. Byłoby to tym prostsze im bardziej panowałby duch współpracy między polskimi instytucjami publicznymi. […]Uważam, że poczucie konieczności współpracy występuje i może się nawet umocnić. Co wiązałbym z nadzieją na umacnianie postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży – podkreśla prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. 

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon: Przedmiot „Patriotyzm gospodarczy” część I

Współczesne problemy gospodarcze wymagają odpowiedniego naświetlenia z punktu widzenia zgodności owego naświetlenia z Katolicką Nauką Społeczną. Gospodarka to określony mechanizm. Istotną rolę w tym mechanizmie odgrywa pieniądz. Dysponując nim można kupować określone towary i płacić za konkretne usługi. Zazwyczaj dzieje się tak, że na terenie danego państwa prawnym środkiem płatniczym jest waluta narodowa. W przypadku Polski jest to złoty. Relacje pomiędzy człowiekiem a dobrami materialnymi wymagają uporządkowania. Warto promować odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów pieniądza: banknotów, monet oraz środków na rachunku bankowym.