Wpisy

R. Winnicki o sytuacji Polaków w Dziewieniszkach: Gdzie jest stanowcza reakcja RP na łamanie przez Litwę traktatów międzynarodowych i podstępne próby zniszczenia polskiej społeczności Wileńszczyzny?

Poseł Konfederacji Robert Winnicki zapowiedział w czwartek, że zwróci się do MSZ z interpelacją w sprawie planów budowy ośrodka dla uchodźców na Litwie w zamieszkanych przez Polaków Dziewieniszkach.

W Polsce wzrosło skrajne ubóstwo

Skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych. Najbardziej skutki tego zjawiska odczuli rolnicy oraz renciści. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich osób o 1 pkt proc. do 5,2 procent.

E. Witek o wizycie na Litwie: To bardzo dobra wizyta, zapowiadająca współpracę i rozwiązywanie problemów litewskich Polaków

To bardzo dobra wizyta, zapowiadająca szeroką współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwiązywaniu problemów litewskich Polaków. W ten sposób marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek, podsumowała dwudniowy pobyt na Litwie. Podczas wizyty marszałek spotkała się z prezydentem, premierem i przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej. Jednym z punktów były także rozmowy z Polakami.