Wpisy

Sanacja fiskalna

Sprawiedliwość i ład moralny systemu podatkowego koniecznym warunkiem jego efektywności Głęboki spadek efektywności fiskalnej naszego systemu podatkowego, którego najbardziej groźnym