Wpisy

Wzrost płac dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Premier i marszałkowie od tego miesiąca będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. złotych. To efekt rozporządzenia prezydenta, które kontrasygnował premier. Na mocy tej decyzji wzrosną wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Są wśród nich m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie rządu, wojewodowie czy rzecznicy: praw dziecka oraz praw obywatelskich.