Wpisy

85 lat temu w Dachau powstał pierwszy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny

85 lat temu, 22 marca 1933 r., w Dachau pod Monachium powstał pierwszy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. W ciągu 12 lat przez KL Dachau i jego podobozy przeszło łącznie ponad 200 tys. osób z całej okupowanej przez III Rzeszę Europy, w tym z Polski. Do wyzwolenia obozu 29 kwietnia 1945 r. śmierć poniosło w nim 41 500 osób.

Muzeum na Majdanku zmieni nazwę

Państwowe Muzeum na Majdanku zmienia nazwę. Chodzi o rozszerzenie nazwy palcówki tak, by informowała, że był to obóz niemiecki. Rządowy projekt w tej sprawie opracował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w odpowiedzi na wniosek wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

Zaproszenie do Koalicji Pamięci Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof zaprasza do współpracy krewnych i rodziny byłych więźniów obozu przy tworzeniu Koalicji Pamięci. Placówka chce uruchomić sieć kontaktów do działań edukacyjnych i tworzenia wspólnej platformy informacyjnej. Rodziny miałby również pomóc przy organizacji spotkań poświęconych pamięci byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie.