Wpisy

Kościół bez granic

Wielokulturowy charakter współczesnych społeczeństw skłania Kościół do podejmowania nowych działań w zakresie solidarności, jedności i ewangelizacji. Tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie