Wpisy

Akcja Lasów Państwowych: „Leśne osocze, leśna krew”

Blisko 35 leśników wzięło udział w akcji krwiodawstwa „Leśne osocze, leśna krew”. Wydarzenie zorganizowano w siedzibie Nadleśnictwa Złotów. W inicjatywie uczestniczyli leśnicy z dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: toruńskiej oraz pilskiej. W ramach akcji oddali krew i osocze, które posłużą m.in. do leczenia pacjentów z COVID-19.

[TYLKO U NAS] Z. Kuszlewicz: Projekt ustawy o lasach powinien być wycofany z obrad plenarnych, czyli niedopuszczony do prac legislacyjnych, ponieważ szkodzi przyrodzie

Stworzenie systemowej możliwości zbywania – w drodze zamiany – przez Skarb Państwa Lasów Państwowych na potrzeby nieliniowych inwestycji, byłoby rażącym naruszeniem chociażby ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, która jest dziełem NSZZ „Solidarność” – mówił Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Z. Kuszlewicz: Ogólnie i niejasno wskazuje się cele i powody, dla których grunty SP będące w zarządzie LP miałyby być przekazywane

„Solidarność” leśników podkreśla, że projekt nowelizacji ustawy o lasach jest szkodliwy zarówno z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Jest tam szereg niebezpiecznych zapisów – wskazał na antenie Radia Maryja Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

[TYLKO U NAS] A. Rodziewicz: Na przestrzeni ostatnich 20 lat wiele razy dobierano się do kasy Lasów Państwowych. Pewne lobby cały czas będą robiły „niedobrą atmosferę” wokół lasu

Na przestrzeni ostatnich 20 lat wiele razy dobierano się do Lasów: to chciano sprywatyzować, to znowu chciano zrobić spółkę. Cały czas panuje atmosfera, żeby, mówiąc wprost, dobrać się do kasy Lasów (…). Cały czas pewne grupy, pewne lobby będą wokół lasu robiły „niedobrą atmosferę” – wskazał Andrzej Rodziewicz, były Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, podczas „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.