Wpisy

Rząd przyjął projekt nowelizacji wzmacniający rolę kuratorów oświaty

Rola kuratora oświaty ma być wzmocniona. To jedno z założeń przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Przepisy zwiększają kompetencje kuratora w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych. W projekcie opisano m.in. sposób postępowania w sytuacji, w której dyrektor placówki uchyla się lub nie realizuje wytycznych wydanych przez kuratora oświaty.