Wpisy

Prof. E. Łon: Polska gospodarka wykazuje znaczną odporność w warunkach trudnej sytuacji geopolitycznej

W świetle aktualnych uwarunkowań geopolitycznych mogą pojawiać się opinie o tym, że w sytuacji ujawniania się różnego typu zagrożeń należy ,,wykonać kolejny krok w kierunku wzmocnienia integracji europejskiej” i zlikwidować polską walutę, a w to miejsce wprowadzić euro. Bardzo przestrzegam przed takim myśleniem. To właśnie aktualna sytuacja geopolityczna pokazuje, że w sytuacji zagrożenie trzeba liczyć głównie na własne siły, należy budować silną tożsamość narodową opartą o przywiązanie do atrybutów suwerenności Państwa Polskiego, do których to atrybutów należy także między innymi waluta narodowa – wskazuje prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.