Z Ojczyzny Jezusa


Pobierz Pobierz

Pokój i Dobro! 13.09.2009
Drodzy przyjaciele, słuchacze i słuchaczki Radia Maryja oraz widzowie telewizji Trwam. Stęskniliśmy się trochę za sobą i za naszymi cotygodniowymi spotkaniami przez felietony, które są jakby duchowym pielgrzymowaniem po ścieżkach ziemskiej ojczyzny Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki.
Skończyły się wakacje i większość z nas ma już za sobą urlopowy wypoczynek. Mój krótki pobyt w Polsce był pięknym czasem relaksu i radości rodzinnego spotkania w Złotej z okazji 50 lecia małżeństwa moich kochanych rodziców. Niezapomnianym przeżyciem była maryjna pasterka w ludźmierskim sanktuarium Matki Bożej, Gaździny Podhala, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W odpustowej Mszy św. przy polowym ołtarzu, której przewodniczyłem, koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Wśród nich była grupa około piętnastu jubilatów, dziękujących Bogu za 25 lat daru sakramentu kapłaństwa. Mimo dość chłodniej nocy na pasterkę przybyły tłumy czcicieli Matki Bożej z całego Podhala. Nie zabrakło kapeli góralskiej i wiernych odświętnie ubranych w tradycyjne góralskie stroje. Dużą radością było dla mnie również spotkanie z duszpasterzami, wiernymi, a zwłaszcza z pielgrzymami z parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, których w minionym roku oprowadzałem po Ziemi Świętej. Urlop w Polsce wykorzystałem ponadto na liczne spotkania i rozmowy w sprawie projektu oświetlenia franciszkańskiego kościoła św. Katarzyny w Betlejem. Wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie przystąpimy do realizacji tego pięknego przedsięwzięcia. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki szczodrobliwej odpowiedzi na mój apel całej rodziny Radia Maryja. Bóg zapłać.
Mamy już prawie połowę września. Dzieci i młodzież wróciły do szkolnych ławek. Jednak nie wszyscy uczniowie rozpoczęli regularne zajęcia. W moim pierwszym powakacyjnym felietonie pragnę podzielić się z wami radością spotkania z włoską pielgrzymką „Dzieci Pokoju”. Od 4 do 9 września gościliśmy w Ziemi Świętej 600 pielgrzymów z Włoch, wśród których było około 150 dzieci ze wszystkich rejonów półwyspu. Małym pątnikom, którzy wyróżniali się czapeczkami w kolorach tęczy, towarzyszyli rodzice, dziadkowie oraz grupa wolontariuszy. Tę pierwszą pielgrzymkę pod hasłem: „Dzieci Pokoju w Ziemi Świętej” zorganizowała Włoska Krajowa Unia Transportu Chorych do Lourdes i Sanktuariów Międzynarodowych (UNITALSI). Wśród uczestników była również grupa dzieci niepełnosprawnych, które dzięki pomocy najbliższych i wolontariuszy miały możność uczestniczyć we wszystkich punktach programu pielgrzymki.
„Ziemia Święta – śladami Jezusa”: to temat programu przygotowanego z myślą o małych pielgrzymach. Pielgrzymka rozpoczęła się od nawiedzenia Nazaretu i Mszy św. przy Grocie Zwiastowania. Bp Luigi Moretti, duchowy asystent pielgrzymki, powiedział w czasie Mszy św. inaugurującej pielgrzymkowy program, że „głównym celem organizatorów tej dziecięcej pielgrzymki jest ukazanie im prawdy, że Pan Jezus nie należy do świata bajek czy legend. On naprawdę istniał. Narodził się w konkretnym miejscu i konkretnych warunkach znanych nam z opisów ewangelistów. Nasza wiara, kontynuował ksiądz biskup, jest oparta na prawdziwej historii”. By ułatwić dzieciom zrozumienie przesłania tajemnicy nazaretańskiego sanktuarium wolontariusze przedstawili teatralną inscenizację obrazującą scenę rozmowy Maryi z Archaniołem Gabrielem. Antonio Diella, przewodniczący „UNITALSI”, wielokrotnie podkreślał, że dzieci są najważniejszymi uczestnikami tej inicjatywy, więc wszyscy muszą dostosować się do ich stylu, nawet w liturgii oraz w przekazie informacji o Ziemi Świętej. „Musimy mówić językiem dzieci”, zachęcał wszystkich duszpasterzy i przewodników.
Jeden dzień był przeznaczony na spotkanie z Panem Jezusem nad Jeziorem Genazaret. Organizatorzy na początek tego dnia przygotowali bardzo spektakularną niespodziankę. W Tabdze, w sanktuarium Prymatu Piotra, dzieci nie tylko usłyszały fragment Ewangelii opowiadający o cudzie uciszenia burzy na morzu, ale mogli również zobaczyć scenę chodzenia Jezusa po wodzie i Jego spotkanie z apostołami na brzegu. Aktorzy przypomnieli uczestnikom dialog Pana Jezusa z Piotrem i wyznaczenie go na pierwszego papieża, głowę wspólnoty Kościoła. Nie zabrakło w programie emocjonującej przeprawy łodzią na drugi brzeg Jeziora oraz tradycyjnego dania z rybą św. Piotra. Dużym przeżyciem dla wszystkich uczestników, zwłaszcza dla najmłodszych, było spotkanie zBeduinami na pustyni judzkiej. Przejażdżka na wielbłądzie stała się atrakcją nie do odrzucenia i wielkim gestem odwagi nawet dla niepełnosprawnych dzieci.
Ważnym etapem pielgrzymki była wizyta w Jerozolimie z Mszą św. w bazylice Konania w Ogrodzie Oliwnym. Nastrojowa świątynia i drzewa oliwne były najlepszą inscenizacją do opowieści ewangelicznej o pojmaniu Pana Jezusa i jego cierpieniu. Także przejście starymi uliczkami Jerozolimy ze stacjami Drogi Krzyżowej aż na Kalwarię było wielką lekcją katechezy. Dzieci i towarzyszące im osoby stanęły następnie przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana i z entuzjazmem wyśpiewały radosne „Alleluja”, które przypomina, że ciemności Wielkiego Piątku zostały pokonane przez światło wielkanocnego poranka.
Pielgrzymka „Dzieci Pokoju” nie mogła ominąć Betlejem i jego sanktuariów. W programie zostały przewidziane dwie odrębne wizyty w mieście Dzieciątka Jezus. W niedzielę pielgrzymi nawiedzili Pole Pasterzy i tam również celebrowali Eucharystię dzieląc radość pasterzy i aniołów. Biskup Luigi Moretti w kazaniu zachęcił, by nawiedzając Grotę Narodzenia i czcząc żłóbek Pana Jezusa uczyć się miłości i bezinteresowności w budowaniu pokoju na świecie. W Betlejem, gdzie palestyńskie dzieci cierpią z powodu muru i konsekwencji zbrojnego konfliktu został zorganizowany pogodny wieczór z udziałem pielgrzymów i lokalnej ludności. Były śpiewy, tańce i słodkie przysmaki. Na zakończenie radosnej zabawy zostały wypuszczone w niebo baloniki ze światełkami, mającymi symbolizować iskierki pokoju i nadziei. Dziękując włoskim dzieciom za ten gest solidarności z palestyńskimi rówieśnikami proboszcz wspólnoty katolickiej powiedział, że „można budować mury, które oddzielają ludzi, ale niebem nie można zawładnąć i go zamknąć”.
Ostatnia Msza św. narodowej pielgrzymki włoskich dzieci została zorganizowana również w Betlejem, przy Grocie narodzenia Pana Jezusa, Księcia Pokoju. Było kolorowo, głośno ale i pobożnie. Przewodniczący koncelebrowanej Eucharystii biskup Moretti przypomniał dzieciom i wszystkim zebranym, że „Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy kochani przez Boga”. Na zakończenie dodał, że „oprócz objawienia tajemnicy miłości Boga, największym darem jaki Chrystus nam przyniósł to jest właśnie pokój”.
Inicjatywa projektu „Dzieci Pokoju” zrodziła się w Asyżu w 2004 roku, jako pomoc dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym w odkrywaniu prawdziwych wartości i niesienia przesłania o pokoju innym. Pielgrzymka do Ziemi Świętej była dla włoskich dzieci, ich rodzin i organizatorów ważnym etapem realizacji tych zamierzeń. Również każdego z nas Ziemia Święta, Piąta Ewangelia, wzywa do radosnego zaangażowania w budowanie w naszych sercach i na całym świecie prawdziwego pokoju.

o. dr Jerzy Kraj

drukuj