„Z Ojczyzny Jezusa „


Pobierz Pobierz

Pokój i Dobro!

W minionym tygodniu towarzyszyliśmy duchowo Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w jego czterodniowej pielgrzymce do Portugalii. W kaplicy Objawień w Fatimie papież w modlitewnej refleksji powiedział między innymi: „Dziękuję wszystkim tym, którzy każdego dnia modlą się za Następcę św. Piotra i w jego intencjach, aby papież był mocny w wierze, śmiały w nadziei i żarliwy w miłości”.

W tych dniach za papieża modlili się również wierni w Betlejem oraz innych wspólnotach katolickich Ziemi Świętej. Wspominaliśmy przede wszystkim z wdzięcznością jego zeszłoroczną pielgrzymkę do źródeł naszego zbawienia. Dokładnie rok temu Benedykt XVI przebywał w Jordanii (8-11.05.2009) oraz w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej (11-15.05.2009). Historyczne spotkanie z Następcą św. Piotra jakie przeżyliśmy 13 maja ubiegłego roku zostało przypomniane podczas dwóch uroczystości celebrowanych w ostatnim czasie w Betlejem.

Rok temu, po Mszy świętej na centralnym betlejemskim placu Żłóbka i prywatnej modlitwie w Grocie Narodzenia, papież odwiedził szpital pediatryczny Caritas Baby Hospital. Szpital ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie muru dzielącego Betlejem od Jerozolimy. Powstał on w 1952 roku i należy do Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom z Betlejem” (Kinderhilfe Bethlehem), wspieranego finansowo przez niemiecką oraz szwajcarską konferencję biskupów. Prowadzą go siostry Tercjarki Franciszkanki św. Elżbiety z Padwy. W krótkim przemówieniu Ojciec Święty powiedział wtedy: „Drodzy przyjaciele! Dziękuję Bogu za daną mi możliwość wyrażenia swego uznania dla zarządzających, lekarzy, pielęgniarek i pracowników szpitala pediatrycznego Baby Caritas, za ich nieocenioną posługę, którą nieśli i nadal niosą dzieciom w regionie Betlejem i w całej Palestynie od ponad pięćdziesięciu lat. – Następnie dodał – „Papież jest z wami!”. Choć dziś jest z wami osobiście, to jednak duchowo towarzyszy wam każdego dnia swą myślą i modlitwą, prosząc wszechmocnego Boga, aby strzegł was swą czułą opieką”. Na zakończenie Benedykt XVI modlił się: „Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzeszników, Matko Odkupiciela: Wysłuchaj swych dzieci przyzywających Twego imienia. Obiecałaś trojgu dzieciom z Fatimy, że „na końcu zatriumfuje Twoje Niepokalane Serce”. Niech się tak stanie. Niech miłość zatriumfuje nad nienawiścią, solidarność nad podziałami, a pokój nad wszelkimi formami przemocy!”.

O pokój i królowanie miłości przez posługę najbardziej potrzebującym prosiły siostry franciszkanki elżbietanki z Padwy posługujące w betlejemskim szpitalu dziecięcym. Okazją do uroczystej Eucharystii celebrowanej w minioną niedzielę (09.05) we franciszkańskim kościele św. Katarzyny przy bazylice Narodzenia była 150 rocznica śmierci błogosławionej założycielki s. Elżbiety Vendramini. Założycielka urodziła się w północnych Włoszech w 1790 roku. Dobrze sytuowana rodzina powierzyła edukację sześcioletniej Elżbiety mniszkom św. Augustyna. Gdy ukończyła szkołę, rodzice postanowili wydać ją za mąż. Elżbieta wybrała jednak Boskiego Oblubieńca i wstąpiła do sióstr kapucynek. Po siedmiu latach opuściła klasztor i rozpoczęła pracę jako nauczycielka w zakładzie dla trudnej młodzieży w Padwie. Poprzez codzienny kontakt z nastolatkami z marginesu społecznego zrozumiała, iż pragnie poświęcić się służbie najbiedniejszym. W 1828 roku, w małym pomieszczeniu na poddaszu, które błogosławiona nazywa „pałacem świętego ubóstwa”, powstała pierwsza wspólnota regularnych Tercjarek św. Franciszka z Asyżu. Wkrótce potem siostry otworzyły dom dla biednych dziewczyn, powierzony całkowicie Opatrzności Bożej, która nigdy nie zawiodła. W jednym z listów bł. Elżbiety czytamy: „Doświadczałyśmy opieki, którą otaczał nas sam Bóg”.

Podstawowym zadaniem nowej wspólnoty, jak czytamy w zapiskach założycielki, było „wychowywanie i wyciąganie dusz z błota”. 2 kwietnia 1860 roku S. Elżbieta Vendramini zmarła w Padwie. W tym czasie założone przez nią zgromadzenie Tercjarek Franciszkanek św. Elżbiety liczyło już ponad sto sióstr posługujących najuboższym w Padwie i Wenecji. Kościół uznał heroiczność cnót matki Elżbiety Vendramini i 4 listopada 1990 roku sł. Boży Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, proponując wszystkim wiernym jej przykład bezgranicznej miłości Boga i bezinteresownej miłości bliźniego. Aktualnie siostry franciszkanki elżbietanki z Padwy mają swoje klasztory we Włoszech, w Egipcie, Sudanie, Kenii, Argentynie, Ekwadorze oraz w Ziemi Świętej. Betlejemska placówka jest symbolem nadziei dla narodu palestyńskiego. Lekarze są w większości wolontariuszami z Niemiec i Szwajcarii, a pielęgniarki to palestyńskie chrześcijanki i muzułmanki. Rocznie w betlejemskim szpitalu leczy się około trzy i pół tysiąca dzieci a z pomocy ambulatoryjnej korzysta prawie 30 tysięcy. 80% korzystających z pomocy szpitalnej to dzieci muzułmańskie.

Podczas ubiegłorocznej wizyty w Betlejem Benedykt XVI spotkał się również z Palestyńczykami w Aidzie. Jest to obóz dla uchodźców wyrzuconych z własnych domów zajętych przez Izraelczyków w 1948 roku. Podczas przemówienia papież wyraził uznanie dla „dobrej pracy prowadzonej przez wiele instytucji kościelnych troszczących się o uchodźców tutaj i w innych częściach Terytoriów Palestyńskich”. W obecności prezydenta Autonomii Palestyńskiej i najwyższych przedstawicieli społeczności muzułmańskiej Ojciec Święty powiedział: „Obecność w tym obozie sióstr franciszkanek misjonarek Niepokalanego Serca Maryi przywołuje na myśl charyzmatyczną postać św. Franciszka, wielkiego apostoła pokoju i pojednania. Pragnę wyrazić swe szczególne uznanie dla ogromnego wkładu różnych członków rodziny franciszkańskiej troszczących się o mieszkańców tych ziem. Czynicie siebie „narzędziami pokoju”, zgodnie z wyrażeniem przypisywanym od dawna Świętemu z Asyżu”.

W pierwszą rocznicę wizyty Benedykta XVI w obozie dla palestyńskich uchodźców w Aidzie siostry franciszkanki misjonarki Niepokalanego Serca Maryi otworzyły nową strukturę edukacyjną. Przedszkole i klasy nauczania podstawowego są gotowe na przyjęcie pierwszych wychowanków i uczniów. W uroczystej ceremonii poświęcenia wzięli udział: liczne siostry, przedstawiciele wspólnoty franciszkańskiej z Betlejem oraz grupa dobroczyńców z Włoch, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do powstania nowego ośrodka. W sąsiedztwie klasztoru sióstr mieszkają prawie wyłącznie muzułmanie, dlatego jest to inicjatywa podjęta przede wszystkim z myślą o biednych muzułmańskich rodzinach.

Zaangażowanie sióstr franciszkanek jest realizowaniem w codziennym życiu słów przypisywanych św. Franciszkowi: „abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda… światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek”.

Charytatywna działalność szpitala pediatrycznego Caritas i edukacyjna propozycja szkoły w Aidzie są konkretnym znakiem zaangażowania chrześcijan na rzecz kultywowania pokoju i zaniechania przemocy, w ślad za przykładem św. Franciszka. Słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane w Betlejem są na tej drodze cennym drogowskazem i życzeniem: „Pokój musi się rozpoczynać w domu, w rodzinie, w sercu. Nieustannie modlę się, aby wszystkie strony konfliktu na tych ziemiach miały odwagę i wyobraźnię dążenia trudną, lecz konieczną drogą pojednania. Niech pokój raz jeszcze zakwitnie na tych ziemiach! Niech Bóg pobłogosławi swój lud pokojem!”.

jk

drukuj