Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM „Duchowość św. Benedykta”

Audio MP3
Pobierz

Za kilka tygodni, podczas obrzędów Wigilii paschalnej, gdy na zewnątrz świątyni
kapłan dokona poświęcenia ognia, na dużej świecy, zwanej paschałem nakreśli
krzyż i wypowie słowa dotyczące Chrystusa, który jest Alfą i Omegą, czyli początkiem
i końcem czasu. On, jako Pan czasu i wieczności, w mocy Ducha Świętego posyła
odpowiednich ludzi w najbardziej odpowiednich momentach historii. Czyż nie
takim opatrznościowym człowiekiem przełomu drugiej i trzeciego tysiąclecia
był nieodżałowanej pamięci Jan Paweł II?
Nie inaczej było na przełomie V i VI wieku, kiedy cesarstwo rzymskie i jego
militarno-polityczna potęga chyliła się ku upadkowi, Europę południową, a zwłaszcza
okolice Rzymu nękały najazdy ludów barbarzyńskich, a życie społeczne i kultura
przechodziły poważny kryzys wartości. Na ten czas, trudny tak dla Europy jak
i Kościoła, Bóg dał św. Benedykta z Nursji, którego nie bez powodu papież Paweł
VI w 1964 roku ogłosił patronem starego kontynentu…

drukuj