Wody Polskie zaniepokojone stanem wody w Wiśle. Ponad 4,6 mln m sześc. nieoczyszczonych ścieków wpłynęło już do rzeki po awarii w oczyszczalni „Czajka”


Pobierz Pobierz

drukuj