Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Jezus objawia się ludowi

Kim jest Jezus objawiający się na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) oraz w Jerozolimie (J 2,12-22)? Odsłania swoją tożsamość w świetle starotestamentalnych obrazów – najpierw jako Oblubieniec nowego ludu Przymierza, a następnie jako nowa Świątynia. W ten sposób rozwija się i pogłębia wiara uczniów.

drukuj