Sympozjum „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”: Wystąpienie Zygmunta Parucha, przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego

drukuj