Słowa młodzieży podczas spotkania na Błoniach


Pobierz Pobierz

SŁOWA MŁODZIEŻY PODCZAS SPOTKANIA NA BŁONIACH

KRAKÓW-BŁONIA

27 MAJA 2006 R.

Wasza Świątobliwość, nasz drogi Ojcze Święty!

Kiedy rok temu, w dniu Twego wyboru na Stolicę Piotrową, wysłaliśmy list z
gratulacjami i zaproszeniem do odwiedzenia naszej Ojczyzny, perspektywa Twojego
przyjazdu wydawała się bardzo odległa. Bożej Opatrzności dziękujemy dziś za
to, że przyprowadziła nas tutaj, byśmy mogli spotkać się z Tobą. Dziękujemy,
że przyjąłeś nasze zaproszenie.

Stając wobec codziennych wyborów, w świecie, który dostarcza
nam wielu łatwych rozwiązań i wskazuje drogę na skróty, zwracamy się do Ciebie,
abyś był nam
przewodnikiem i pomagał odnaleźć wąską ścieżkę wytyczoną przez Chrystusa. Tak
jak wszystkim młodym ludziom na przestrzeni dziejów, nam również towarzyszy
pytanie, które nurtowało ewangelicznego młodzieńca: "Co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?" Prosimy Cię, Ojcze Święty, abyś pomógł nam na nowo odczytać
odpowiedź Jezusa, abyś obudził w nas odwagę, wytrwałość i radość płynące z
wiary. Do Ciebie, jako następcy św. Piotra, Chrystus kieruje także teraz słowa:
"Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci". Prosimy Cię o pomoc w naszych
poszukiwaniach.

"Tu es Petrus". Chcemy aby nasza wiara opierała się na
tym fundamencie i abyśmy "jak żywe kamienie wznosili się we wspólnym budowaniu
Kościoła" (por. 1 P 2,5).
Każdy z nas przyniósł kamień z wypisanym na nim własnym imieniem, jako symbol
naszej potrzeby kształtowania życia w bliskości z Chrystusem, kamieniem węgielnym
i opoką naszego zbawienia. Z tej skały wytryska źródło życia, słowo Boże, w
które się wsłuchujemy, które chcemy rozumieć, i które chcemy wcielać w życie.
Wierzymy, że dzisiejsze spotkanie z Tobą umocni nas, młodych chrześcijan i
pomoże nam świadczyć o Bogu, który jest miłością.

Wiemy, że nasze życie jest skarbem i wartością, której nie możemy zaprzepaścić.
Dlatego pragniemy, żeby to spotkanie z Tobą przybliżyło nas do prawdy, którą
tak łatwo stracić z oczu w świecie pełnym wieloznaczności. Chcemy dążyć do
pełni życia, iść drogą wyznaczoną przez Chrystusa bez lęku, w jednym duchu,
trwając w miłości Boga, której uwierzyliśmy. Potrzebujemy Twojej pomocy, Ojcze,
Twojego przykładu, Twoich słów i modlitwy.

Jesteśmy dziś na Błoniach, aby modlić się z Tobą za wszystkich młodych Polaków,
którzy szczerym sercem szukają Boga, szczególnie zaś za tych, którym różne
trudności odbierają nadzieję i sens. Pamiętamy także o wątpiących, oraz o tych,
którym cynizm nie pozwala w pełni przeżywać życia. Wdzięczni Bogu za otrzymane
w tym miejscu dobro, postaramy się, żeby dotarło ono do tych, wśród których
żyjemy.

Ojcze Święty, cieszymy się z Twojej obecności i dziękujemy Ci za nią. Niech
radość z tego spotkania pozostanie w nas i pomoże nam trwać mocnymi w wierze.

//ter
//www.b16.pl//

drukuj