Przemówienie powitalne prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Warszawa, Lotnisko Okęcie


Pobierz Pobierz

Wasza
Świątobliwość! Umiłowany Ojcze Święty!

W imieniu Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego z całego serca witam w naszej
Ojczyźnie Biskupa Rzymu, Głowę Kościoła katolickiego i Państwa Watykańskiego,
Umiłowanego Ojca Świętego Benedykta XVI.

Witamy Waszą Świątobliwość z najgłębszym szacunkiem, z wielką radością i nadzieją.

Czekaliśmy na Ojca Świętego od początku pontyfikatu i oto rozpoczyna się pielgrzymowanie
po polskiej ziemi.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej i katolik cieszę się i jestem dumny, że to
Polska stała się miejscem pierwszej podróży apostolskiej Waszej Świątobliwości
zaplanowanej wkrótce po wyborze na Stolicę Piotrową. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy,
Ojcze Święty, za to wyróżnienie, za ten serdeczny znak.

Chcemy gorąco podziękować za sposób, w jaki Wasza Świątobliwość kontynuuje
misję Jana Pawła II. Dziękujemy za owoce przyjaźni, jaka łączyła Waszą Świątobliwość
z Nim – Janem Pawłem II – największym synem polskiej ziemi. Od pierwszych chwil
pontyfikatu przywołujesz, Ojcze Święty imię i słowa Jana Pawła II i mówisz
o więzi łączącej Cię z Twoim Poprzednikiem. To dla nas niezwykły, wielki dar,
że możemy pójść Jego śladami z Waszą Świątobliwością. Oczekujemy słów Ojca
Świętego, tak jak zawsze czekaliśmy na słowa Jana Pawła II.

Wiemy, że Wasza Świątobliwość zna Polskę. Nasz naród od tysiąca
lat opierał swoją tożsamość na fundamencie wiary chrześcijańskiej. Stąd tak
wielkie w Polsce
tradycje tolerancji, poszanowania wolności sumienia, współistnienia wielu kultur,
religii i wyznań. "Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie
ciasnota i zamknięcie"- pisał Jan Paweł II.

W naszym kraju położonym między Zachodem a Wschodem od wieków krzyżowały się
drogi europejskiej cywilizacji. To przynosiło wiele dobra i wiele duchowego
bogactwa. Dzisiejsza Polska jest krajem niemałych dokonań, które wpłynęły także
na losy Europy. Należymy do Unii Europejskiej i dzięki tej wyjątkowej wspólnocie
możemy pielęgnować wartości, na których wspiera się cywilizacja europejska
i od których zachowania zależy nasza wspólna przyszłość. Polacy chcą mieć wpływ
na kształtowanie tej wspólnej przyszłości.

Umiłowany Ojcze Święty!

"Trwajcie mocni w wierze!" – to wezwanie towarzyszyć
nam będzie podczas rozpoczynającej się dzisiaj pielgrzymki Waszej Świątobliwości.
Przejdziemy drogą życia naszego
wielkiego rodaka Jana Pawła II, która jest drogą wiary, nadziei i miłości.
Wiary rozumianej przez Jana Pawła II jako rdzeń kultury, rdzeń ludzkiego życia.

Jest wśród Polaków wielkie pragnienie upamiętnienia dziedzictwa życia i myśli
Jana Pawła II. Wasza Świątobliwość jest przewodnikiem duchowym w tym dziele.
Widzimy w Waszej Świątobliwości wielkiego teologa, znawcę współczesnego świata,
a przede wszystkim pasterza Kościoła powszechnego, którego nauczanie umacnia
naszą wiarę.

Nie sposób jednak nie dostrzec także tego zrządzenia historii, a może opatrzności,
że w ślad za polskim Papieżem przyszedł na Stolicę Piotrową Papież pochodzący
z narodu niemieckiego – Papież Niemiec. Bardzo bliski Papieżowi – Polakowi
więzami przyjaźni, szacunku i zaufania. Niezwykła jest symbolika tego zrządzenia
Opatrzności. Polska i Niemcy to narody bliskie geograficznie i jednocześnie
często rozdzielane przez historię. Dziś stajemy się coraz bliżsi, a teraźniejszość
podsuwa nam najgodniejszy wzór współdziałania Niemca i Polaka. Dziś mamy poczucie,
że prawdziwe pojednanie w najpełniejszy sposób dokonuje się w wymiarze duchowym:
w duchu wiary, chrześcijańskiej miłości. To symbol ważny nie tylko dla nas
wszystkich, nie tylko dla naszych dwóch narodów.

Wasza Świątobliwość od lat wyraża przekonanie, że "demokracja
jest zdolna do funkcjonowania tylko wówczas, gdy funkcjonuje także sumienie".
Pragnie Wasza
Świątobliwość, by tym przekonaniem kierował się świat, a zwłaszcza Europa.
Tego samego przekonania uczy nas również historia polskiej wolności. Dziś jeszcze
lepiej rozumiemy, że sumienie i demokracja potrzebują siebie nawzajem. Demokracja
zapewnia społeczeństwom swobodę działania, bez sumienia demokracja łatwo może
się przerodzić w swoje własne przeciwieństwo. Na przyszłość chcemy opierać
się na doświadczeniach historycznych, na wierze, która wyraża się poprzez wspólnotę
wiernych i Kościół powszechny, na prawach i wartościach, w katalogu których
są tradycja i obyczaj, prawa i wolności człowieka, tolerancja, w końcu państwo
prawa.

Proszę zatem, Ojcze Święty, bądź dla nas przewodnikiem na drogach człowieczeństwa
i chrześcijaństwa. Polska czekała na tę pielgrzymkę. Nie tylko Warszawa, Częstochowa,
Kraków, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska, lecz cała Polska. Czeka na Ojca Świętego
polska młodzież, przedstawiciele innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych,
a także niewierzący, którzy w nauce Chrystusowej zechcą poszukiwać wartości
moralnych.

Jestem wdzięczny Waszej Świątobliwości, że swą podróż rozpoczyna
od Warszawy, miasta – symbolu bohaterskich i tragicznych dziejów naszego narodu.
To tutaj
Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej Ziemi!". Stały się one inspiracją moralnego przebudzenia
Polaków, powstania "Solidarności", rozpadu zbrodniczego systemu, który zniewalał
tę część Europy.

Na trasie pielgrzymki Waszej Świątobliwości jest także Auschwitz-Birkenau,
były niemiecki obóz koncentracyjny, miejsce, które jak żadne inne symbolizuje
ostateczne zaprzeczenie wiary, zasad miłości i tolerancji. Miejsce, w którym
powiedziano "nie" człowiekowi i powiedziano "nie" Bogu. Miejsce kaźni milionów
Żydów w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, miejsce kaźni
także bardzo wielu Polaków, a także przedstawicieli innych narodowości. Będziemy
łączyć naszą modlitwę z modlitwą Ojca Świętego w tym strasznym, poruszającym
sumienia ludzkości miejscu. Widzimy w obecności Ojca Świętego w Auschwitz-Birkenau,
w spotkaniu z byłymi więźniami, wymowne przesłanie pamięci, pojednania i pokoju.

Wasza Świątobliwość, Ojcze Święty!

Papieskie pielgrzymki zawsze stawały się dla Polaków czasem nadziei, rodzajem
narodowych rekolekcji. Jest krzepiącą tradycją, że podczas papieskich pielgrzymek
Polacy stają się lepsi. Ufam, że tak będzie również i tym razem. Że otworzymy
swoje serca wobec Ciebie, Ojcze Święty, a także wobec siebie nawzajem. I że,
stając się lepszymi, lepszymi również pozostaniemy.

Wiemy, jak wielkie są przed nami wyzwania i jak niełatwo im sprostać. Szukamy
dróg, na których łączą się ze sobą duchowość i nowoczesny rozwój. Pragniemy
trwać mocni w wierze! Prosimy, Ojcze Święty, o pasterskie wsparcie w tym dziele.
Nasze serca są otwarte na przesłanie Waszej Świątobliwości!

Ojcze Święty – serdecznie witam na polskiej ziemi! W tej 11 już pielgrzymce
Papieża w ciągu ostatnich 27 lat.

//ter
//www.b16.pl//

drukuj