Przemówienie pożegnalne papieża Benedykta XVI, Balice


Pobierz Pobierz

Panie Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej,
Księże Kardynale Metropolito Krakowski,
Drodzy Kardynałowie i Biskupi,
Umiłowani Bracia i Siostry!

Nadszedł czas mojego pożegnania z Polską. Przez cztery dni jako pielgrzym
wędrowałem po waszej ziemi, odwiedzając miejsca szczególnie ważne dla waszej
historycznej i duchowej tożsamości. Warszawa, Jasna Góra, Kraków, Wadowice,
Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, Oświęcim – ileż treści niesie z sobą każda
z tych nazw, jak wiele każde z tych miejsc znaczy dla Polaków!

Kiedy przed czterema laty, opuszczając Ojczyznę po raz ostatni, żegnał się
z wami mój umiłowany poprzednik Jan Paweł II, wezwał naród polski, by kierował
się duchem miłosierdzia, bratniej solidarności, troską o wspólne dobro, i wyraził
mocną nadzieję, że w ten sposób naród ten nie tylko znajdzie właściwe sobie
miejsce w zjednoczonej Europie, ale wzbogaci swą tradycją ten kontynent i cały
świat. Dziś, gdy wasza obecność w rodzinie państw Europy jest coraz bardziej
ugruntowana, pragnę z całego serca powtórzyć te słowa nadziei. Proszę was,
abyście pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu, byście
go strzegli i przekazywali następnym pokoleniom.

Drodzy Polacy! Chciałbym wyznać, że to pielgrzymowanie, podczas którego odwiedziłem
miejsca szczególnie drogie wielkiemu Janowi Pawłowi II, w jakiś sposób jeszcze
bardziej zbliżyło mnie do was, jego rodaków. Dziękuję wam za modlitwę, którą
wspieracie mnie od chwili wyboru na papieża. Dowody modlitewnej więzi oraz
zwyczajnej sympatii widziałem wielokrotnie podczas spotkań z Wami na audiencjach
w Watykanie. Chciałbym, abyście w swoich modlitwach nadal pamiętali o mnie,
prosząc Boga, by dodał mi sił w posługiwaniu dla dobra Kościoła powszechnego.

Dziękuję Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i Episkopatowi Polski
za zaproszenie. Dziękuję Panu Premierowi za owocną współpracę Rządu z przedstawicielami
Kościoła w przygotowaniu tej wizyty. Wyrażam wdzięczność władzom wszystkich
szczebli za działania podjęte na długo przed rozpoczęciem mojej wizyty oraz
w czasie jej trwania. Za trud włożony w relacjonowanie tej pielgrzymki dziękuję
przedstawicielom środków przekazu. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję pod
adresem służb porządkowych, wojska, policji, straży pożarnej, służby zdrowia
oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tego wspaniałego spotkania Papieża
z Polską i Polakami.

Pragnę zakończyć tę wizytę słowami z Listu św. Pawła, słowami,
które towarzyszyły mojemu pielgrzymowaniu po polskiej ziemi: "Czuwajcie, trwajcie
mocno w wierze,
bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują
w miłości!" (1 Kor 16,13-14). Wszystkim błogosławię!

//ter
//www.b16.pl//

drukuj