Pozdrowienia Ojca Świętego „z okna” – spotkanie z młodzieżą, Kraków, Pałac Arcybiskupów


Pobierz Pobierz

Drodzy Bracia i Siostry!

Zgodnie z tradycją, jaka powstała podczas pobytów Jana Pawła II w Krakowie,
zgromadziliście się przed siedzibą arcybiskupów, aby pozdrowić Papieża. Dziękuję
wam za tę obecność i za serdeczne przyjęcie.

Wiem, że każdego drugiego dnia miesiąca w godzinie śmierci
mojego umiłowanego Poprzednika schodzicie się tu, aby go wspominać i modlić
się o wyniesienie
go do chwały ołtarzy. Niech ta modlitwa wspiera tych, którzy zajmują się sprawą
beatyfikacji, i ubogaca wasze serca wszelkimi łaskami. Podczas swej ostatniej
podróży do Polski Jan Paweł II, nawiązując do upływającego czasu, powiedział
wam: "Nic nie poradzimy. Jest tylko jedna rada na to. To jest Pan Jezus. <<Jam
jest zmartwychwstanie i życie>>, to znaczy – pomimo starości, pomimo śmierci
– młodość w Bogu. I tego wam wszystkim życzę. Całej młodzieży krakowskiej i
polskiej, i na świecie" (17.08.2002). Taka była jego wiara, takie było jego
niewzruszone przekonanie, takie świadectwo. A dzisiaj – pomimo śmierci – jest
między nami młody w Bogu. Zachęca nas, abyśmy ożywiali w sobie łaskę wiary,
odnowili się w Duchu i przyoblekli się "w człowieka nowego, stworzonego na
obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości" (Ef 4, 24).

Jeszcze raz dziękuję wam za wizytę, którą zechcieliście mi złożyć tego wieczoru.
Zanieście moje pozdrowienie i błogosławieństwo waszym krewnym i przyjaciołom.
Dziękuję!

//ter
//www.b16.pl//

drukuj