Sejm zagłosuje nad poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich

Audio MP3

Pobierz

drukuj