„Oblicza pandemii”: dr Paweł Basiukiewicz


Pobierz

Temat wykładu: Ochrona zdrowia podczas pandemii -zastosowane środki niefarmaceutyczne
dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, internista

drukuj