Obawy, że błędne praktyki w udzielaniu sakramentów, do których doszło podczas ograniczeń czasów epidemii doprowadzą do utraty poczucia sacrum

Audio MP3
Pobierz
drukuj