Myśląc Ojczyzna

Audio MP3

Pobierz

Szczęść Boże!

Polska konstytucja przewiduje dwa urzędy o w części nakładających się kompetencjach. Artykuły od 208 do 212 przewidują i regulują urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz w artykule 72 ust.4 urząd Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z konstytucją, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. RPO na pięcioletnią kadencję wybiera Sejm za zgodą Senatu.

Obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, którym jest pan Adam Bodnar, wybrała dzisiejsza lewacka opozycja PO, PSL i SLD w 2015 roku, tj. w końcówce swych rządów. Pan Bodnar znany był  ze swych lewackich poglądów. W czasie swej kadencji dał się poznać jako osoba o antypolskich poglądach, zarzucająca Polakom, również za granicą, antysemityzm. Kłamiąca w Polsce i zagranicą o nowych polskich władzach Prawa i Sprawiedliwości, wybranych przecież w demokratycznych wyborach w 2015 roku. Pan Bodnar łamie nieustannie konstytucję nie uznając wyników demokratycznych wyborów Polaków, nie uznając  personalnych wyborów przez Sejm zdominowanych przez PiS na stanowiska sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym i w Sądzie Najwyższym. Ostentacyjnie wycofywał z Trybunału Konstytucyjnego skargi, gdy nowi sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość objęli swe urzędy w Trybunale. Wspierał od początku – i nadal to czyni – zbuntowanych wobec władz sędziów. Prześladuje i nie udziela pomocy naturalnej rodzinie, kłamliwie rozdmuchuje, jako podstawowy w Polsce problem, torturowanie więźniów. Jego każde zagraniczne wystąpienie jest kłamliwym oskarżeniem Polski i rządu o wymyślone prześladowania więźniów, homoseksualistów, różnych innych – często chorych na zaburzenia tożsamości płciowej. Żarliwie przymusza i pochwala, a nawet żąda, wprowadzenia w polskich szkołach obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego w kształcie narzuconym w nieobowiązującym przecież jakimś opracowaniu jednej z wielu lewackich, międzynarodowych organizacji zwanej WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacja ta skupiająca lewackich aktywistów żąda propagowania aborcji, homoseksualizmu, wszelkich zboczeń nazywając to polityką równościową, tzn. żąda równego traktowania zdrowia, czyli naturalności, z obrzydliwymi zaburzeniami, chorobami. Zakazuje przy tym leczenia tych chorób, nazywając takie próby dyskryminacją. Organizacja ta wymusza w różnych państwach aborcję i propagowanie ideologii tzw. gender. Z tego między innymi powodu, oraz dlatego że większość środków finansowych lewaccy aktywiści zatrudnieni w tej światowej organizacji zdrowia marnotrawili,  Stany Zjednoczone z tej organizacji wystąpiły i przestały ją wspierać finansowo.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała też te słynne, skandaliczne wskazówki, czyli wytyczne do seksualnej edukacji nakazujące podniecać i masturbować dzieci już od niemowlęctwa. Chociaż nawet zwierzęta takich skandalicznych, chorych praktyk nie wyczyniają. Jak mówi ksiądz profesor Dariusz Oko, lewacy, którzy opanowali większość międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym również Światową Organizację Zdrowia, realizują wprost szatańskie pomysły zniszczenia człowieka. Te pomysły w Polsce realizuje też nieudany, szkodliwy obecny Rzecznik Praw Obywatelskich – pan Adam Bodnar, który skupił się wyłącznie na wspieraniu osób z oszalałym poczuciem wyuzdania seksualnego. Nigdy rodzina, ani dzieci nie mogły powszechnie liczyć na jego pomoc czy wsparcie, co wiem ze swojej poselskiej praktyki. Podobnie ludzie starsi. Pan Bodnar posunął się w swym lewackim, antyludzkim, antychrześcijańskim zapale tak daleko, że mimo powszechnych w Polsce protestów rodziców przeciwko wprowadzeniu do szkół i przedszkoli lekcji wyuzdania dzieci, zażądał teraz, by te lekcje stały w polskiej oświacie obowiązkowe i powszechne.

I tu trzeba tu powiedzieć o wspomnianej wyżej instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Konstytucja powierza mu między innymi ochronę praw dziecka, ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obecnie funkcję Rzecznika Praw Dziecka sprawuje w Polsce, wybrany niedawno przez Prawo i Sprawiedliwość, pan Mikołaj Pawlak, który jest chyba pierwszym rzecznikiem, który uczciwie wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki. Wyraźnie sprzeciwił się aborcji, czego nie robili jego poprzednicy wybierani przez PO. Wczoraj na konferencji prasowej pan Mikołaj Pawlak ostro, stanowczo skrytykował i ocenił jako  niekonstytucyjne działania RPO, czyli pana Adama Bodnara i prezydenta Warszawy – R. Trzaskowskiego, by wprowadzać do szkół obowiązkową powszechnie edukację seksualną i by pozbawić rodziców prawa do wychowania dzieci.

Głos stanowczego, obecnego Rzecznika Praw Dziecka pana Mikołaja Pawlaka, który powiedział: nie pozwolę na te antykonstytucyjne działania, jest bardzo ważny. Po raz pierwszy bowiem organ konstytucyjny, powołany do ochrony praw dzieci i prawa rodziców do ich wychowania, aktywnie głośno i odważnie wykonuje obowiązki obrony polskiej rodziny i polskich dzieci. Niech Pan Bóg go w tych działaniach wspiera, ale my również.

Szczęść Boże!

drukuj