Czesi chcą ułatwić kobietom z innych państw możliwość dokonywania tzw. aborcji na ich terytoriom; webinar pro-life dla rodziców, wychowawców i nauczycieli „Nawróceni aborcjoniści”


Pobierz

drukuj