72. rocznica wykonania przez władze komunistyczne wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim

Audio MP3
Pobierz
drukuj