Z przesłaniem nadziei

Dziś Ojciec Święty rozpoczyna trzydniową podróż apostolską do Republiki Czeskiej. Benedykt XVI przybywa do jednego z najbardziej zlaicyzowanych społeczeństw Europy, w którym katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość. Następca św. Piotra nawiedzi Kościół, który wciąż żyje w cieniu swej bolesnej przeszłości, stąd – jak się wydaje – pielgrzymka ta może stać się wydarzeniem wyjątkowym, zarówno dla ludzi wierzących, jak i niewierzących. Wśród obserwatorów panuje opinia, że Ojciec Święty w sposób jednoznaczny będzie mówił o roli, jaką w wysoce zlaicyzowanym społeczeństwie ma do spełnienia Kościół katolicki. W ocenie czeskich publicystów, można się w tym kontekście spodziewać odniesienia nie tylko do Czech, ale i całej Unii Europejskiej.

Choć czeskie środki przekazu zdają się podkreślać pozytywny stosunek Czechów zarówno do Benedykta XVI, jak i do rozpoczynającego się dziś wydarzenia, podejście do niego wydaje się odmienne od tego, co przy okazji takich chwil daje się dostrzec w innych krajach. Dzień przed rozpoczęciem wizyty Benedykta XVI w Republice Czeskiej na ulicach Pragi nie ma żadnych znaków, które informowałyby lub choćby nawiązywały do tego wydarzenia. W odróżnieniu od innych krajów nie można tu dostrzec watykańskich flag czy charakterystycznych plakatów. Jedyne znaki papieskiej wizyty to niewielkie plakaty z podobizną Ojca Świętego umieszczone w znajdujących się w kruchtach kościołów gablotach, w których zazwyczaj znajdują się ogłoszenia parafialne.
Czeskie środki przekazu skupiają się na ogół na kwestiach „technicznych” związanych z papieską wizytą niż na sprawach duchowych. „Papieżowi podporządkuje się autostrady” – oznajmił w jednym z artykułów dziennik „Lidove Noviny”, który poświęcił wizycie Ojca Świętego nieco ponad jedną stronę. Tytuł ten nawiązuje do przewidzianego zamknięcia od soboty wieczór do niedzieli wieczór 7-kilometrowego odcinka autostrady wokół Brna, jak też dróg dojazdowych do Starej Bolesławi od niedzielnego południa do poniedziałkowego wieczoru. Drogi te zastąpią parkingi dla autokarów i samochodów pielgrzymów, którzy przybędą na Eucharystię z Benedyktem XVI.
Z kolei „Pravo”, które papieskiej wizycie poświęciło jedną stronę, m.in. przypomina pielgrzymki Jana Pawła II do Republiki Czeskiej, podkreślając, iż rozpoczynająca się dziś wizyta to czwarte odwiedziny Następcy św. Piotra w tym kraju. Zamieściło również rozmowę z Lubomirem Kvi˘c alą, szefem policyjnej ochrony, która towarzyszyć będzie Ojcu Świętemu podczas wizyty.
W dzienniku „Dnes” jedyna informacja o papieskich odwiedzinach to… opis samochodu panoramicznego, którym Ojciec Święty będzie się przemieszczał podczas wizyty. Gazeta ta zamieściła również rozmowę z Janem Zachrdlą, kierowcą, który będzie w tym czasie „szoferem” Benedykta XVI, jak też krótką historię, wraz z fotografią, samochodu panoramicznego wyprodukowanego w Starachowicach, którym Jan Paweł II poruszał się w Polsce podczas pielgrzymki w 1979 roku.
Jednym z nielicznych namacalnych znaków rozpoczynającej się wizyty Benedykta XVI jest wzniesiony już ołtarz, przy którym w niedzielny poranek Ojciec Święty będzie przewodniczył Eucharystii. Zdobi go 12-metrowy krzyż i 11-metrowej wielkości kotwica. Jak podkreśla architekt Marek ˘Stepan, projektant ołtarza, kotwica to symbol chrześcijańskiej nadziei, która jest jednym z tematów papieskiej wizyty w Republice Czeskiej.
Podczas Mszy św. na podbrneńskim lotnisku w Turzanach śpiew będzie prowadził 120-osobwy chór katedralny z Brna z towarzyszeniem orkiestry i scholi gregoriańskiej św. Michała. – Przygotowania tego chóru rozpoczęliśmy już na początku lipca – podkreśla jego dyrektor Petr Kolař.
W dwóch Mszach św., którym przewodniczyć będzie Benedykt XVI: w niedzielę w Brnie i w poniedziałek w Starej Bolesławi, organizatorzy przewidują łącznie uczestnictwo ok. 150 tys. wiernych. Wśród nich oczekiwane są liczne grupy pielgrzymów z zagranicy, przede wszystkim z Polski i Słowacji.
W kościołach metropolii morawskiej w niedzielne przedpołudnie nie będą odprawiane Msze św., by wszyscy wierni mieli możliwość spotkania z Ojcem Świętym osobiście na Eucharystii na lotnisku pod Brnem lub za pośrednictwem czeskiej telewizji, która przeprowadzi bezpośrednią transmisję ze wszystkich przewidzianych w programie etapów papieskiej wizyty.


Sebastian Karczewski, Praga
drukuj