XVIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę: Wystąpienie Anny Grajko – wójta gminy Łubnice w woj. świętokrzyskim dotkniętej klęską powodzi

Czcigodny Księże Biskupie, dostojni Duchowni, szanowni Zebrani! Serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam osobistego uczestnictwa w dzisiejszej uroczystości i możliwość zabrania głosu.

Reprezentujemy Gminę Łubnice z województwa świętokrzyskiego szczególnie dotkniętą klęską powodzi w maju i czerwcu br. W wyniku pęknięcia wałów wiślanych i na dopływowym kanale Strumieniu, mieszkańcy gminy dwukrotnie zostali zalani falą powodziową. 70 % obszaru gminy tj. 6000 ha znalazło się pod wodą. Klęska powodzi dotknęła 700 domów mieszkalnych i wiele budynków gospodarczych. Szczególnie poszkodowani są rolnicy bowiem większość ich upraw została całkowicie zniszczona. Nadmienić należy że Gmina Łubnice to rolnicza gmina o niskich dochodach. Typowy przedstawiciel Polski B. Olbrzymie straty w uprawach powodują że rolnicy mają problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb i będą je mieć przez najbliższy rok.

Przeżyliśmy naprawdę trudne i dramatyczne chwile. Zapewne te przeżycia i szkody powodziowe byłyby jeszcze bardzie dotkliwe gdyby nie wielka ofiarność ludzi dobrej woli.

Od pierwszych dni po powodzi, spotkaliśmy się z solidarnością i wsparciem wielu osób i instytucji charytatywnych. Kolejny raz Polacy udowodnili że w trudnych chwilach potrafią się zorganizować i pomóc potrzebującym.

Właśnie za tę pomoc chcieliśmy bardzo gorąco Wszystkim Darczyńcom podziękować. Szczególne podziękowania kieruję do Caritas Sandomierskiej, która od początku przekazywała pomoc żywnościową, środki chemiczne, odzież i pasze dla zwierząt oraz zorganizowała wypoczynek kolonijny dla wszystkich dzieci dotkniętych powodzią. Również Caritas Gdańsk, Poznań, Radom, wspierały nas znacząco w tych dniach klęski. Za tę pomoc kierujemy do wszystkich staropolskie „Bóg zapłać”. Jesteśmy Wam wdzięczni i zobowiązani.

Na koniec chcę gorąco podziękować Osobie, z którą przeżywamy już drugą tak dramatyczną powódź, bowiem Gmina Łubnice również została bardzo zniszczona w powodzi w 1997.

Tą Osobą jest Ekscelencja Ksiądz Biskup Frankowski. Księże Biskupie – serdecznie dziękujemy za wszystko: za pomoc materialną ale także za wsparcie duchowe i słowa otuchy, które w takich chwilach są bardzo potrzebne i pozwalają wierzyć, że w trudnych sytuacjach nie jesteśmy sami i możemy liczyć na solidarna wspierającą postawę innych ludzi.

Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i z głębi serca dziękujemy.

drukuj