Wystawa biblijnych rękopisów w Watykanie

Od 2 kwietnia do 22 czerwca na Placu św. Piotra można będzie zobaczyć najstarsze biblijne rękopisy. Wchodzą one w skład wystawy zatytułowanej „Verbum Domini II. Słowo Boże wychodzi do narodów”.

Jak informuje Radio Watykańskie, wystawa urządzona jest w tzw. skrzydle Karola Wielkiego. Jest to budynek wznoszący się na lewo od Bazyliki św. Piotra. Patronat nad wystawą objęła Papieska Rada Kultury. Rękopisy można oglądać bezpłatnie codziennie prócz niedziel i świąt.

Podczas wystawy będzie można zobaczyć około dwustu rękopisów w różnych językach z wielu krajów i epok. Zbiory zostały udostępnione przez kilkanaście instytucji publicznych. Pochodzą także z prywatnych kolekcji, w tym także z Biblioteki Watykańskiej. Do niej właśnie należy najstarszy wystawiony tu manuskrypt Nowego Testamentu. Jest to jedna z kartek papirusu Bodmer XIV-XV. Datowany ok. 200 r. po Chrystusie, zawierająca grecki tekst Ewangelii Łukasza i Jana, w tym m.in. Łukaszową wersję „Ojcze nasz”. Jest tu też kartka z pochodzącego z IV wieku po Chrystusie Kodeksu Watykańskiego, który obejmuje prawie cały Stary i Nowy Testament po grecku.

Wystawione będą także rękopisy starotestamentalne. Wśród nich, będzie można zobaczyć najstarsze istniejące teksty hebrajskie, czyli znalezione nad Morzem Martwym pergaminy z fragmentami proroctw Daniela, Ezechiela i Jeremiasza, datowane przed narodzeniem Chrystusa.

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj