fot. twitter.com/EpiskopatNews

Uroczysta Msza święta z okazji jubileuszu powstania Diecezji Świdnickiej

Dzięki powołaniu tej diecezji udało się na tym terenie spotęgować wysiłki duszpasterskie – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki w homilii podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej z katedrze świdnickiej z okazji jubileuszu 15-lecia Diecezji Świdnickiej.

Diecezję Świdnicką powołał do istnienia Święty Jan Paweł II, dekretem z dnia 24 lutego 2004 r. Patronem diecezji został św. Stanisław Biskup i Męczennik, katedrą kościół parafialny p.w. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Nowa diecezja weszła w skład Metropolii Wrocławskiej. Pierwszym biskupem papież mianował ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca, który stoi na czele diecezji do dziś.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu polski ks. abp Stanisław Gądecki w homilii podkreślił, że z okazji 15-lecia najmłodszej diecezji w Polsce na jej terenie odbywa się też 383 zebranie hierarchów Kościoła katolickiego.

„Z racji tego jubileuszu w Świdnicy zbiera się Konferencja Episkopatu polski i wszyscy biskupi polscy pragną podziękować Bogu za te wszystkie dobra, jakie się tutaj dokonały oraz wyrazić nasze uznanie i dumę z osiągnięć duchowieństwa i osób z życia konsekrowanego. Wprawdzie i przedtem za czasów metropolii wrocławskiej głoszono tu Słowo Boże i przekazywano sakramenty i praktykowano dzieła miłosierdzia. Ale od momentu powstania samoistnej diecezji z własnym biskupstwem udało się na tym terenie spotęgować wysiłki duszpasterskie” – mówił ks. abp Gądecki.

Podkreślił, że dzięki wysiłkowi duchowieństwa udało się w ciągu tych 15 lat zbudować na tym terenie wszystkie podstawowe kanoniczne struktury diecezjalne.

„Na terenie diecezji znajduje się dziewięć domów rekolekcyjnych i 15 sanktuariów, razem z Bardem i Wambierzycami, które obchodzą 800-letnią rocznicę swego istnienia. Aktualnie diecezja liczy sobie 190 parafii i 24 dekanaty, w których posługuje ponad 250 kapłanów diecezjalnych i około stu zakonnych. Przeprowadzono kilka diecezjalnych inicjatyw duszpasterskich, a pośród nich pierwszy diecezjalny kongres eucharystyczny” – powiedział ks. abp Gądecki.

Podkreślił, że w tym czasie w katedrze świdnickiej zostało wyświęconych 143 kapłanów i dwóch biskupów.

„Jednym słowem jest za co dziękować Panu Bogu. Dużą aktywność przejawia Caritas diecezjalny. Od kilku lat funkcjonuje w Świdnicy hospicjum świętego ojca Pio, w którym przebywa wiele osób w stanie terminalnym. Działają jadłodajnie, świetlice, ośrodek rekolekcyjny, warsztaty terapii zajęciowej i dom samotnej matki. Ze stołówek dziennie korzysta ponad 1350 osób” – mówił ks. abp Gądecki.

Dodał, że te wszystkie dzieła to zasługa księdza biskupa Ignacego Deca, który „należy do tej szczególnej kategorii księży, którzy posiadają własne bogate doświadczenie życiowe”.

„Podczas formacji seminaryjnej został powołany do służby wojskowej i poddany ciężkiej próbie. Wielokrotnie był namawiany, by wybrać inne życiowe kierunki, były też usiłowania, by wciągnąć go do współpracy z tajnymi służbami. Na różny sposób próbowano go skłonić do rezygnacji z seminarium. To wszystko tylko umocniło go w przekonaniu, że tym bardziej trzeba trwać w powołaniu, którym go Bóg obdarzył” – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki.

PAP/RIRM

drukuj