fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. prof. H. Witczyk o beatyfikacji ks. kard. S. Wyszyńskiego: Niech to wydarzenie pozostanie w nas i będzie wielkim przeżyciem osobistym oraz narodowym

Niech ta beatyfikacja pozostanie w nas i będzie wielkim przeżyciem osobistym oraz narodowym. Niech wzywa każdego do miłowania i odkrywania w drugim człowieku brata – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

12 września 2021 roku odbędzie się długo wyczekiwana beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczysta Msza św. sprawowana będzie o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

– Śledząc życie, nauczanie oraz miłość do Kościoła i ludzi ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, podziwiam wielki Boży plan miłości Boga do Prymasa Polski. Czytając listy i zapiski Prymasa, na pierwszy plan wysuwa się prawda o Bogu jako Ojcu. Ksiądz Kardynał żył tą prawdą, nieustannie ją przywoływał i prowadził serdeczny dialog synowski właśnie z Bogiem Ojcem – wskazał biblista.

Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL zwrócił uwagę, że przyszły błogosławiony często odnosił się do kwestii Bożego ojcostwa względem narodu polskiego.

– To są myśli, do których należy wracać, zwłaszcza w kontekście beatyfikacji Prymasa (…). Jest to szczególnie ważne, że w trudnych dla nas czasach beatyfikacja tego wielkiego pasterza odbędzie się właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej. Miejsce to jest silnie związane z Bożym ojcostwem. Ksiądz Kardynał jest wzorem zaufania dobroci Boga i zaufania Chrystusowi  – podkreślił ks. prof. Henryk Witczyk.

W nocy z 25 na 26 września 1953 roku aresztowano księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po wydaniu memoriału krytykującego postawę ówczesnych władz względem Kościoła w Polsce. Jednak mimo aresztu i represji Prymas pozostał wierny swemu nauczaniu, a trudne wydarzenia odnosił do męki Chrystusa.

„Dziękuję Ci, Mistrzu, za to, żeś mój los tak bardzo upodobnił do Twojego, za to, żeś w Męce swojej zostawił mi dobry wzór męki mojej. Opuścili Cię Twoi Apostołowie, jak mnie opuścili biskupi; opuścili Cię Uczniowie, jak mnie moi kapłani. I jedni, i drudzy poddali się trwodze. Pozostała przy Tobie garstka niewiast; widzę je i przy sobie. Pozostali sami świeccy, słabi, grzesznicy: Łotr, Magdalena, Setnik, Nikodem, Józef z Arymatei i Szymon z Cyreny. I przy mnie została gromadka świeckich katolików, wcale nie najmocniejszych, którzy mają odwagę przyznawać się do mnie. To wszystko. Gdy porównam moje małe cierpienia z Twoimi, raduję się, że wszystko przeżyłeś, co każesz mi naśladować. Bądź uwielbiony w męce mojej” – cytował gość „Aktualności dnia” słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W ocenie członka Papieskiej Komisji Biblijnej ks. kard. Stefan Wyszyński pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo i naukę, z których powinniśmy dziś jak najwięcej czerpać.

– Niech ta beatyfikacja pozostanie w nas i będzie wielkim przeżyciem osobistym oraz narodowym. Niech wzywa każdego do miłowania i odkrywania w drugim człowieku brata (…). Jesteśmy wezwani, by miłować i pośród przeciwności widzieć cierpiącego Chrystusa, jednoczyć się z Nim, a nasze trudności wpisywać w Jego mękę, ponieważ jest ona zawsze zwycięska – powiedział biblista.

Ks. prof. Henryk Witczyk wskazał, że beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wydarzeniem na miarę tysiąclecia, które „dopełnia prawdziwości słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II o księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim”.

– Czerpmy i  wnikajmy w głębie  przesłania księdza Kardynała, które jest budujące i ugruntowujące naszą wiarę w Boga Ojca, Chrystusa, Ducha Świętego oraz wielką miłość do Matki Bożej, bliźniego i do narodu – podkreślił gość audycji.

Transmisje z uroczystości przeprowadzi TV Trwam i Radio Maryja

Cała rozmowa z udziałem ks. prof. Henryka Witczyka można odsłuchać [tutaj].

 

 

radiomaryja.pl

drukuj