[TYLKO U NAS] Ks. abp Andrzej Dzięga dla Radia Maryja i TV Trwam: Jezus Chrystus pozwala nam odzyskać serce czułe

W naszym pokoleniu obserwujemy ze smutkiem, że w wielu sprawach stajemy się ludźmi bez serca. Jeśli mówimy o człowieku, który nie ma serca, który ma serce z kamienia […] to oznacza, że utracił podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus pozwala nam odzyskać serce czułe, serce kochające, wrażliwe, reagujące – powiedział ks. abp Andrzej Dzięga składając życzenia wielkanocne słuchaczom Radia Maryja i widzą TV Trwam.

Pozdrawiam w niezwykły czas, gdy świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  […] W Jezusie Chrystusie, który nas wszystkich gromadzi i wprowadza na drogę ku Ojcu odzyskujemy mocą Jego Zmartwychwstania podobieństwo do Ojca. To jest podobieństwo serca. Obrazem jest rozumna wolność i swoboda rozumowania, ale serce człowieka pokazuje, czy jesteśmy na podobieństwo Boga – podkreślił metropolita szczecińsko-kamieński.

Jak wskazywał ksiądz arcybiskup, to nasze serca pozwalają nam dzisiaj świętować, to dlatego serca nasze pałają w nas tak, jak pałały u uczniów idących do Emaus, gdy Chrystus szedł z nimi i pisma im wyjaśniał, gdy z nimi rozmawiał, gdy łamał z nimi chleb.

Ta odpowiedź serca jest potrzebna ciągle człowiekowi w każdym pokoleniu. Także w naszym pokoleniu obserwujemy ze smutkiem, że w wielu sprawach stajemy się ludźmi bez serca. Jeśli mówimy o człowieku, który nie ma serca, który ma serce z kamienia […] to oznacza, że utracił podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus pozwala nam odzyskać serce czułe, serce kochające, serce wrażliwe, serce reagujące. To o tej czułości tak często wspomina Papież Franciszek, gdy mówi o Panu Bogu, o tym przymiocie Boga, który jest blisko swojego dziecka – akcentował ks. abp Andrzej Dzięga.

Czułość Boga pokazuje nam i zachęca byśmy i my tej czułości się uczyli. To znaczy byśmy się stawali ludźmi serca. To się dzieje właśnie dzisiaj – wskazywał duchowny.

Nie dziw się siostro i bracie, że twoje serce śpiewa, że patrzysz drugiemu człowiekowi w oczy i powtarzasz wobec niego Chrystus Zmartwychwstał! – mówił ksiądz arcybiskup.

TV Trwam News/RIRM

drukuj