Trwa projekt „Misjonarz na Post”

Na całym świecie na misjach przebywa obecnie 2078 polskich misjonarzy. W okresie Wielkiego Postu możemy ich wesprzeć swoją modlitwą lub dobrowolnymi wyrzeczeniami. Duchową opiekę ułatwi ogólnopolski projekt „Misjonarz na Post”.

By wziąć udział w inicjatywie wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej akcji [zobacz] i wytrwać w wielkopostnym dobrym postanowieniu, modlitwie bądź dobrowolnej formie postu. Zgłaszając swój udział, możemy wybrać konkretną osobę za którą będziemy się modlić.

„Misjonarz na Post” powstał dzięki wspólnej inicjatywie polskich czasopism misyjnych: „Misjonarz”, „Misjonarze Kombonianie”, „Misje Salezjańskie”, „Echo z Afryki i innych kontynentów” oraz „Misyjne Drogi”. Dotyczy misjonarzy świeckich, zakonnych i diecezjalnych.

Akcję honorowym patronatem objęli ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Grafika

Kliknij, aby powiększyć

RIRM

drukuj