fot. PAP

Trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu

Po wielkopiątkowej liturgii Chrystus pod Postacią Eucharystyczną został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, gdzie rozpoczęła się adoracja. Wieczorem podczas Liturgii Wigilii Paschalnej święcony będzie ogień, paschał i woda chrzcielna.

Wigilia Paschalna zakończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Trzecia część wielkosobotniej uroczystości poświęcona będzie tajemnicy Sakramentu Chrztu. Poprzedza ją Litania do Wszystkich Świętych. Kapłan święci wodę chrzcielną.

W czasie tej liturgii wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, które są znakiem przynależenia do Chrystusa. Liturgia chrzcielna przypomina nam naszą wielką godność – wyjaśnił ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, rektor gdańskiego seminarium duchownego.

– Mojżesz przypominał Izraelitom w swoje mowie, że są oni ludem umiłowanym przez Boga, którym On się opiekował, prowadził. Przypominał im tę wielką godność. I Liturgia Chrzcielna przypomina nam naszą wielką godność, nasze przybrane synostwo, że jesteśmy dziedzicami łaski samego Boga, ale równocześnie przypomina nasze zobowiązania. Nie wystarczy bowiem być ochrzczonym, ale potrzebne jest życie chrztem – powiedział ks. dr hab. Grzegorz Szamocki.

W Afryce, podczas wieczornej liturgii w jednej z parafii, chrzest otrzymają dzieci. Z kolei w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego włączeni do wspólnoty Kościoła zostaną dorośli.

– Podczas Mszy św. wieczornej w Wielką Sobotę jest bardzo dużo chrztów. Katechumeni celebrują swój chrzest również w Niedzielę Wielkanocną. W Afryce bardzo podkreślamy chrzest, bo to jest narodzenie do nowego życia. W jednej z naszych parafii chrzest przyjmuje 700 dzieci. W Niedzielę Wielkanocną taka sama ilość, ale osób dorosłych. Centralizuje się chrzest, aby podkreślić rolę wspólnoty, do której wszyscy jesteśmy narodzeni – mówił o. Ahbosaga Gi Arno, koordynator redemptorystów w Afryce.

Z kolei w Ziemi Świętej Wigilia Paschalna rozpocznie się już o godz. 6:30, a nie jak w Polsce w godzinach wieczornych.

– Radosne Alleluja najwcześniej zabrzmi w miejscu Zmartwychwstania. Wynika to ze status quo, to znaczy z pewnego porozumienia, które zostało zawarte między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, dlatego że pieczę nad Bazyliką Grobu Pańskiego sprawują: katolicy, łacinnicy, grecy, prawosławni i Apostolski Kościół Armeński. Dla katolików zarezerwowany jest czas poranny – wyjaśnia ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Liturgia Wigilii Paschalnej według odnowionych obrzędów Triduum Paschalnego kończy się procesją rezurekcyjną, która obwieszcza całemu światu Zmartwychwstanie Chrystusa.

RIRM 

drukuj