Światowy Dzień Misyjny

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Hasłem są słowa „Głosić wiarę z radością”. Dzień Misyjny rozpoczyna jednocześnie Tydzień Misyjny.

Tydzień Misyjny wpisuje się w rozpoczęty niedawno Rok Wiary i w przesłanie o nowej ewangelizacji towarzyszące trwającemu w Rzymie synodowi biskupów.

Te wydarzenia jak napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi”. CZYTAJ

– Chcemy więc jak najlepiej, jak najowocniej przeżyć tegoroczny tydzień misyjny, duchowo i materialnie wspierając kościół misyjny, kościół na terytoriach misyjnych. 1100 diecezji, wikariatów, prefektur apostolskich, w których życie i funkcjonowanie ale również działalność typowo ewangelizacyjna jest możliwa dzięki pomocy duchowej i materialnej płynącej poprzez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

O. Ashenafi Yonas Abebe ze zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia z Etopii mówi, że misja jest wielkim wyzwaniem

– Inna kultura, inna mentalność, inni ludzie. Wszystko inne. Jednak gdziekolwiek jestem, jestem w tej samej rodzinie, w tym samym kościele. To dla mnie było wielką łaską przeżywać to w różnych krajach choć różna jest kultura i język. Jezus Chrystus  i Kościół jest ten sam. Ta sama jest również wiara. To jest właśnie powszechność kościołapowiedział o. Ashenafi Yonas Abebe.

W Światowym Dniu Misyjnym we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, ofiary składane na tacę są przeznaczane na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Środki trafiają nie tylko do polskich misjonarzy, ale do wszystkich posługujących na terenach misyjnych.

– To wszystko wymaga ogromnych nakładów finansowych. Średnie utrzymanie zależy od wielkości misji. Stacja misyjna może pochłaniać od 20 do 30 tysięcy dolarów rocznie. My w tym roku otrzymaliśmy z Funduszu Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 80 tysięcy dolarów, na utrzymanie misjonarzy stacji misyjnych. W jakiejś części możemy pokryć koszty związane z duszpasterstwem, zakupem Biblii, śpiewników. Jest to tylko 10, do 20 % potrzeb, jakie ma wikariat– mówi Elżbieta Rotter z Amazonii . 

Polecamy: Aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi 

Wypowiedź ks. Tomasza Atłasa:

Audio MP3
Pobierz

Wypowiedź o. Ashenafi Yonas Abebe:

Audio MP3
Pobierz

Wypowiedź    Elżbiety Rotter:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj