Panorama Jerozolimy (fot. M. Borawski)

Studenci pielgrzymują do Ziemi Świętej

Trwa zorganizowana po raz pierwszy ogólnopolska pielgrzymka studentów do Ziemi Świętej. Bierze w niej udział 220 osób z całej Polski. Organizuje ją Duszpasterstwo akademickie z ośrodkiem w Warszawie.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Chrystusa „Ja jestem”. Każdy z poszczególnych dni ma swoje hasło, które jest dopowiedzeniem do głównego hasła. A więc: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, światłem, życiem, zmartwychwstaniem.

Przewodnikiem grupy pielgrzymkowej jest nowo mianowany biskup diecezji łódzkiej ks. bp. Marek Jędraszewski delegat Episkopatu Polski do opieki nad polskimi studentami. Studenci będą m.in. w Betlejem, Nazarecie, Kanie  Galilejskiej, Kafarnaum, Górze Błogosławieństw. Zwiedzą również jezioro galilejskie, kościół w Tabghi – miejsce rozmnożenia chleba i ryb, Górę Tabor, Jerycho, Górę Oliwną i przede wszystkim Jerozolimę.

Wypowiedź Łukasza Krajewskiego, organizatora pielgrzymki:

Audio MP3
Pobierz

Wypowiedź ks. Damiana Bednarskiego, duchowego opiekuna pielgrzymki:

Audio MP3
Pobierz

 

 RIRM
drukuj