Środowa Audiencja Generalna

Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy postaci mojego poprzednika św. Piusa X, którego wspomnienie przypada w najbliższą sobotę. Pragnę podkreślić niektóre jego rysy, które mogą być użytecznymi dla pasterzy i wiernych naszego czasu. Józef Sarto urodzony w Riese (Treviso) w rodzinie chłopskiej, po latach studiów w Seminarium w Padwie, otrzymał święcenia kapłańskie w wieku 23 lat. Najpierw był wikariuszem proboszcza w Tombolo, potem proboszczem w Salzano, a następnie został kanonikiem katedry w Treviso wraz z funkcją kanclerza biskupiego i ojca duchownego diecezjalnego Seminarium. W tym latach bogatego i wielkodusznego doświadczenia duszpasterskiego przyszły papież zademonstrował swoją głęboką miłość do Chrystusa i do Kościoła, pokorę i prostotę oraz ogromną miłość do najbardziej potrzebujących; tymi cechami naznaczone było całe jego życie. W roku 1884 otrzymał nominację na biskupa Mantui, a w 1893 został patriarchą Wenecji. 4 sierpnia 1903 roku został wybrany na papieża. Posługę tę przyjął z pewnym wahaniem, ponieważ był on zdania, że nie dorósł do tak zaszczytnej misji.

 

Pontyfikat św. Piusa X wywarł w historii Kościoła swój niezatarty ślad i odznaczał się wielkim wysiłkiem reformy, streszczającej się w zdaniu: „Instaurare imnia in Christo”, Odnowić wszystko w Chrystusie. Rzeczywiście, jego inicjatywy zaangażowały różne kościelne środowiska. Od samego początku zaangażował się w reorganizację Kurii Rzymskiej, później rozpoczął prace nad redakcją Kodeksu Prawa Kanonicznego, promulgowanego przez jego następcę, Benedykta XV. Kierował następnie reformą studiów i przebiegiem formacji przyszłych kapłanów, zakładając również wiele seminariów lokalnych, wyposażonych w dobre biblioteki i przygotowanych wykładowców. Innym ważnym działem była formacja doktrynalna Ludu Bożego. Począwszy od lat, kiedy był proboszczem, zredagował katechizm, natomiast w okresie, gdy był biskupem Mantui, zaangażował się, aby powstał jeden jednolity katechizm, jeśli nie dla całego Kościoła, to przynajmniej w j. włoskim. Jako prawdziwy pasterz zrozumiał, iż sytuacja tego okresu, choćby z powodu zjawiska emigracji, domagała się koniecznie takiego katechizmu, do którego każdy wierny mógłby się odnieść niezależnie od miejsca i od okoliczności, w jakich przyszło mu żyć. Jako Papież przygotował tekst wykładni doktryny chrześcijańskiej dla diecezji rzymskiej, który później rozszerzył się na całą Italię i na cały świat. Katechizm, zwany katechizmem „Piusa X”, stał się dla wielu pewnym przewodnikiem w poznaniu prawd wiary, dzięki językowi prostemu i jasnemu oraz dzięki przejrzystemu wyjaśnieniu podawanych treści.

Wielką uwagę przywiązywał do reformy liturgii, zwłaszcza muzyki liturgicznej, aby w ten sposób poprowadzić wiernych ku głębszemu życiu modlitewnemu i do pełniejszemu uczestnictwu w sakramentach. W Motu Proprio Tra le sollecitudini (1903) stwierdza, iż prawdziwa duchowość chrześcijańska ma jako swoje pierwsze i niezbędne źródło w czynnym uczestnictwie w świętych tajemnicach i w uroczystej i publicznej modlitwie Kościoła (por. ASS 36[1903], 531). Dlatego polecał częste korzystanie z sakramentów, popierając codzienne przyjmowanie Komunii św. przy dobrym przygotowaniu i odpowiednio wprowadzając pierwszą Komunię dla dzieci w wieku 7 lat, „kiedy dziecko zaczyna rozumować” (zob. S. Congr. de Sacramentis, Decretum Quam singulari : AAS 2[1910], 582).

Wierny zadaniu umacniania braci w wierze, św. Pius X, wobec pewnych tendencji, które objawiły się na polu teologicznym pod koniec XIX i na początku XX wieku, reagował zdecydowanie, potępiając „modernizm”, by bronić wiernych przed błędnymi koncepcjami i promować naukowe pogłębienie Objawienia w harmonii z Tradycją Kościoła. 7 maja 1909 r. Listem Apostolskim „Vinea electa” ustanowił Papieski Instytut Biblijny. Ostatnie miesiące jego życia były ogarnięte łunami wojny. Apel do katolików świata, skierowany 2 sierpnia 1914 roku, by wyrazić „nieludzki ból” obecnego czasu, był krzykiem cierpiącego ojca, który widzi synów opowiadających się przeciw sobie. Umarł krótko potem, 20 sierpnia a jego sława świętości zaczęła rozszerzać się natychmiast wśród ludu chrześcijańskiego.
Drodzy bracia i siostry, św. Pius X uczy nas wszystkich, że u fundamentu naszych działań apostolskich, poodejmowanych na wielu polach, musi być zawsze intymne osobowe zjednoczenie z Chrystusem, które winno być pielęgnowane i wzrastać z dnia na dzień. Tylko rozmiłowani w Chrystusie zdołamy przyprowadzić ludzi do Boga i otworzyć ich na Jego miłosierną miłość.

Po francusku:


Drodzy pielgrzymi z krajów języka francuskiego. Cieszę się waszą dzisiejszą obecnością w Castel Gandolfo! Pozdrawiam w sposób szczególny przybyłą z Paryża grupę mieszkańców Sri Lanki oraz młodzież franciszkańską z Bitch. Niech św. Pius X – którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy w tym tygodniu – wspomaga każdego z was w dziele takiego wzmacniania osobistej więzi z Chrystusem, które uzdalnia do dawania świadectwa wobec sióstr i braci o miłosiernej miłości naszego Boga. Życzę wam wszystkim pielgrzymki w pełni udanej!

Po angielsku:
Moi drodzy bracia i siostry. Przywołujemy dziś postać papieża, św. Piusa X, którego wspomnienie będziemy świętować w najbliższą sobotę. Pozostawił on niezatarty znak na wielu aspektach życia i działalności Kościoła. Jego zasadniczym celem było: „odnowić wszystko w Chrystusie” przez naszą serdeczną i osobistą więź z naszym Zbawicielem. Obyśmy dzięki wstawiennictwu św. Piusa X mogli codziennie wzrastać w miłości Chrystusa i pomagali innym otworzyć się na Jego miłość. – Niechaj obfite Boże błogosławieństwo spocznie na was wszystkich!

Po niemiecku:
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich braci i siostry z krajów niemieckojęzycznych, a w dniu dzisiejszym szczególnie pielgrzymów z diecezji Eisenstadt z byłym biskupem Paulem Ibi oraz jego następcą Egidiuszem Zsifkivics. W tym tygodniu wspominamy wielkich świętych, takich jak Stefan Węgierski czy Bernard z Clervaux, oraz papieża Piusa X, który zaprasza nas abyśmy odnowili nasze życie w Chrystusie. Duch Pański niech was prowadzi na wszystkich drogach.

Po hiszpańsku:
Pozdrawiam grupy języka hiszpańskiego, a w szczególności pielgrzymów z diecezji Orihuela-Alicante, z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, z Rosario, w Argentynie, i pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej. Zapraszam was do zainteresowania się postacią papieża św. Piusa X. Przyjmując jego nauczanie, kultywujcie w sposób intensywny
przyjaźń z Chrystusem i bądźcie świadkami Jego miłości. Niech Bóg Wam błogosław.

Po portugalsku:
Moje serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów przybyłych z Brazylii, Portugalii i innych krajów j. portugalskiego, ze
szczególnym błogosławieństwem dla Seminarium Verbo Divino, z Tortoséndo: w czasie waszej formacji w pełni angażujcie się w pójściu za
przykładem wielkich pasterzy takich jak św. Pius X, aby być zawsze pokornymi i wiernymi sługami Prawdy. Niech Bóg obdarzy was swym błogosławieństwem!

Po polsku:
Drodzy pielgrzymi z Polski! Święty Papież Pius X wzywał, aby „odnowić wszystko w Chrystusie” i wskazywał, że ta odnowa dokonuje się w sercu człowieka dzięki zjednoczeniu z Panem w sakramencie Eucharystii. Ta nauka jest wciąż aktualna. Niech i dla nas częsta Komunia św. i adoracja Najświętszego Sakramentu będzie niewyczerpanym źródłem wiary i miłości. Niech Bóg wam błogosławi!

APEL OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
Moja myśl biegnie w tym momencie do drogich mi ludów Pakistanu, dotkniętych ostatnio ciężką powodzią, która spowodowała wiele ludzkich ofiar, i wiele rodzin pozostawiła bez dachu nad głową. Powierzając miłosiernej dobroci Boga tych, którzy tragicznie zginęli, wyrażam moją duchową bliskość członkom ich rodzin i tym wszystkim, którzy cierpią z powodu tej klęski żywiołowej. Oby nie zabrakło naszej solidarności i konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej dla naszych braci, tak ciężko dotkniętych ta próbą!

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl