Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia według św. Jana, rozdział 15 – przenosi nas do Wieczernika, gdzie słuchamy nowego przykazania Jezusa: „To jest moje przykazanie – mówi do uczniów – abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” ( w. 12). Myśląc o bliskiej już ofierze krzyża, dodaje: „Nikt nie ma większej miłości od tej: oddać życie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam nakazuję „(w.13-14). Te słowa, wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy, podsumowują całe orędzie Jezusa; a nawet wszystko to, co On uczynił: oddał swoje życie za przyjaciół swoich; za przyjaciół, którzy Go nie rozumieli, którzy że w kluczowym momencie opuścili Go, zdradzili i zaparli się Go.

W ten sposób Jezus wskazuje nam drogę do naśladowania drogą miłości. Jego przykazanie nie jest zwykłym przykazaniem, które pozostaje zawsze czymś zewnętrznym wobec życia. Przykazanie Chrystusa jest nowe, ponieważ On jaki pierwszy je zrealizował, wcielił je i w ten sposób prawo miłości jest wpisane raz na zawsze w serce człowieka (por. Jer 31,33). Wpisane przez ogień Ducha Świętego. I w tym samym Duchu, którego Jezus nam daje, my także możemy iść tą drogą!

To droga, która prowadzi nas do wyjścia poza siebie samych, aby dotrzeć do innych. Jezus ukazał nam, że miłość Boża jest realizowana w miłości bliźniego. Stronice Ewangelii pełne są tej miłości: dorosłych i dzieci, wykształconych i niewykształconych, biednych i bogatych, sprawiedliwych i grzeszników Chrystus przyjmował do swojego serca..

Tak więc to Słowo Boże wzywa nas do miłości wzajemnej, nawet jeśli nie zawsze się rozumiemy nawzajem, nie zawsze jesteśmy zgodni … ale to właśnie tutaj widzimy miłość chrześcijańską. To nowa miłość, ponieważ odnowiona przez Jezusa i Jego Ducha. To miłość odkupiona, wolna od egoizmu. Miłość, która daje radość naszym sercom, jak mówi sam Jezus: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (w.11).

Ta miłość czerpie swoją siłę z chrztu, gdy z łaski Boga i w wierze Kościoła zostaliśmy wszczepieni w prawdziwy krzew winnym, którym jest Chrystus, i przeszliśmy ze śmierci do życia, staliśmy się dziećmi Bozymi, które mogą zwracać się do Boga nazywając Go Ojca (Rz 8,15). To właśnie taką miłość Chrystusa, Duch Święty rozlewa w naszych sercach, aby każdego dnia czynić cuda w Kościele i w świecie. Istnieje wiele małych i dużych gestów, które wypełniają przykazanie Pana: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Gesty bliskości wobec osoby starszej, dziecka, chorego, osoby samotnej i przeżywającej trudności, wobec bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, uchodźców … Dzięki mocy słowa Chrystusa, każdy z nas może stać się bliźnim dla brata i siostry, których spotyka.

Niech pomoże nam w tym nasza Najświętsza Matka, aby w naszym w codziennym życiu miłość do Boga i miłość do bliźniego zawsze były złączone.

po modlitwie Regina Caeli

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Pozdrawiam was wszystkich, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i pielgrzymów z Włoch oraz z wielu części świata, zwłaszcza z Madrytu, z Puerto Rico i Chorwacji. Pozdrawiam wiernych Guidonia i Portici; grupy szkolne z Carrary, Bitonto i Lecco. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodzieży z diecezji Orvieto-Todi, której towarzyszy ich Pasterz Mons. Tuzia: bądźcie odważnymi chrześcijanami i świadkami nadziei!

Pozdrawiam Państwowych pracowników leśnictwa (Corpo Forestale dello Stato), którzy organizują Narodowy Dzień Rezerwatów przyrody, aby podkreśli i pomóc odkryć na nowo oraz obudzić większy szacunek do piękna stworzenia; Uczestników konferencji zorganizowanej przez Konferencję Episkopatu Włoch na rzecz jakości szkoły otwartej dla rodzin; pozdrawiam delegację kobiet z „Komen Italia”, stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem piersi; i tych, którzy brali udział w inicjatywie na rzec życia, która miała miejsce dziś rano w Rzymie: ważne jest wspólne działanie na rzecz obrony i promowania życia.

Obecnie w wielu krajach świętuje się Dzień Matki: wspominamy z wdzięcznością i miłością wszystkie matki, powierzając je Matce Jezusa.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. I proszę, nie zapomnijcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj