18. Pielgrzymka Osób Więzionych i Represjonowanych

Na Jasną Górę przybędzie dziś 18. Pielgrzymka Osób Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym.

W południe w Kaplicy Cudowengo Obrazu sprawowana będzie Msza św., a tuż po niej zostaną złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą osoby więzione i represjonowane oraz „Solidarności”.

– Modlimy się za naszych przyjaciół, za naszych kolegów i koleżanki, którzy nie mogą niestety z różnych przyczyn przyjechać. Główną przyczyną jest brak pieniędzy, bo my niestety do tej pory nie otrzymaliśmy od państwa żadnej pomocy. Ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę w tej chwili są w takiej sytuacji, że nie mają za co żyć, nie mają na leki, nie mają na normalne, godne życie – powiedziała Anna Rakocz, przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Pielgrzymka zakończy się spotkaniem w „Sali Różańcowej” na Jasnej Górze.

RIRM

drukuj