Pozdrowienie papieża Franciszka skierowane do wiernych z balkonu Pałacu kardynalskiego w Bogocie

drukuj