fot. PAP/EPA

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która zachęca, aby kontemplować i adorować Boże życie Ojca, Syna i Ducha Świętego, życie głębokiej komunii i doskonałej miłości, źródło i cel całego wszechświata i każdego stworzenia. W Trójcy widzimy również wzór dla Kościoła, w którym jesteśmy wezwani, aby się wzajemnie miłować tak, jak Jezus nas umiłował. Miłość jest konkretnym znakiem, w którym objawia się wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłość jest cechą charakterystyczną chrześcijanina, jak powiedział Jezus: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,35).

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby dawać świadectwo i głosić przesłanie, że „Bóg jest miłością”, że Bóg nie jest daleki i niewrażliwy na nasze ludzkie sprawy. On jest blisko, jest zawsze przy nas, idzie z nami, aby dzielić nasze radości i nasze cierpienia, nasze nadzieje i nasze trudy. On kocha nas do tego stopnia, że stał się Ciałem, przyszedł na świat nie po to, aby świat osądzić, ale aby świat został zbawiony przez Jezusa (por. J 3,16-17).

Duch Święty, dar zmartwychwstałego Jezusa, przekazuje nam życie Boże, a tym samym pozwala nam wejść w dynamizm Trójcy, który jest dynamizmem miłości, komunii, wzajemnej służby, dzielenia się. Osoba, która kocha innych dla samej radości miłowania jest odbiciem Trójcy. Rodzina, w której kochamy się i pomagamy sobie nawzajem jest odbiciem Trójcy. Parafia, w której ludzie dobrze sobie życzą i dzielą się dobrami duchowymi i materialnymi jest odbiciem Trójcy.

Prawdziwa miłość nie ma granic, ale potrafi stawiać sobie granice, aby wyjść na spotkanie z drugim, aby szanować wolność drugiego. Eucharystia jest jak „płonący krzew”, w którym pokornie zamieszkuje i objawia się Trójca, dlatego Kościół umieścił święto Bożego Ciała po uroczystości Trójcy /Przenajświętszej/. W następny czwartek, według tradycji rzymskiej, będziemy celebrować Mszę św. u św. Jana na Lateranie i potem będzie procesja z Najświętszym Sakramentem. Zapraszam Rzymian i pielgrzymów do uczestniczenia w niej, aby wyrazić nasze pragnienie, aby być ludem „zgromadzonym w jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (św. Cyprian).

Dziewica Maryja, doskonałe dzieło Trójcy, niech pomaga nam uczynić z całego naszego życia, z drobnych gestów i najważniejszych wyborów, hymn uwielbienia dla Boga-Miłości.

Po Anioł Pański:

Drodzy Bracia i Siostry,

Śledzę z głębokim niepokojem wydarzenia z ostatnich dni w Iraku. Zapraszam wszystkich do złączenia się ze mną w modlitwie za drogi naród iracki, zwłaszcza za ofiary i za tych, którzy najbardziej cierpią z powodu skutków rosnącej fali przemocy, szczególnie za wielu ludzi, w tym wielu chrześcijan, którzy musieli opuścić swoje domy. Modlę się dla wszystkich o bezpieczeństwo, o pokój i pojednanie, o sprawiedliwość, aby wszyscy Irakijczycy, niezależnie od ich przynależności religijnej, mogli razem budować swoją ojczyznę, stając się wzorem współistnienia.

Z radością oznajmiam, że przyjąłem zaproszenie biskupów i władz cywilnych Albanii, i zamierzam udać się do Tirany w niedzielę, 21 września. Podczas tej krótkiej podróży chciałbym umocnić wiarę Kościoła w Albanii oraz zachęcić i dodać odwagi mieszkańcom tego Kraju, który długo cierpiał z powodu ideologii przeszłości.

A teraz pozdrawiam was wszystkich, drodzy pielgrzymi obecni tutaj dzisiaj:
grupy parafialne, rodziny i stowarzyszenia. Zwłaszcza pozdrawiam wojsko Kolumbii, wiernych przybyłych z Tajwanu i Hong Kongu, Avila i La Rioja (Hiszpania), z Venado Tuerto (Argentyna), z Cagliari, Albino, Vignola, Lucca i Battipaglia.

Pozdrawiam Ruch Pro Sanctitate, w stulecie urodzin założyciela, Sługi Bożego Wilhelma Giaquinta: Drodzy przyjaciele, zachęcam was, abyście z radością kontynuowali apostolstwo świętości. Pozdrawiam młodzież z Casaleone, która otrzymała sakrament bierzmowania oraz pracowników IDI Grupy Zdrowia w Rzymie.

Specjalne pozdrowienie kieruję do osób podejmujących posługę pomocy domowej i opiekunów, którzy przybyli z różnych części świata – spełniają oni bardzo ważną służbę na rzecz rodzin, szczególnie w opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu.
Do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj