Regina Coeli z Ojcem Świętym FranciszkiemPobierz Pobierz

Drodzy bracia i siostry,

Na zakończenie tej celebracji zwracamy nasze myśli ku Najświętszej Maryi Pannie, która tutaj, w Betlejem porodziła swego syna, Jezusa. Dziewica Maryja jest osobą, która bardziej niż ktokolwiek inny kontemplowała Boga w ludzkim obliczu Jezusa. Przy pomocy św. Józefa owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Jej zawierzamy to terytorium i tych, którzy tutaj mieszkają, aby mogli żyć w sprawiedliwości, pokoju i braterstwie. Powierzamy także pielgrzymów, którzy tutaj przyjeżdżają, aby zaczerpnąć ze  źródeł wiary chrześcijańskiej – są oni obecni również podczas tej Mszy Świętej.

Czuwaj, O Maryjo nad rodzinami, młodzieżą, nad osobami starszymi. Czuwaj nad tymi, którzy utracili wiarę i nadzieję; pociesz chorych, więźniów i wszystkich cierpiących; wspieraj pasterzy i całą wspólnotę wierzących, aby byli „solą i światłem” na tej błogosławionej ziemi.

Kontemplując Świętą Rodzinę tutaj w Betlejem, moja myśli spontanicznie biegnie do Nazaretu, gdzie, jak ufam, będą mógł się udać, jeśli Bóg zechce, przy innej okazji. Obejmuję stąd w uścisku wiernych chrześcijan żyjących w Galilei i zachęcam do stworzenia w Nazarecie Międzynarodowego Centrum dla Rodziny.

Najświętszej Maryi Pannie powierzamy losy ludzkości, aby otwarły się w świecie nowe i obiecujące perspektywy braterstwa, solidarności i pokoju.

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj