(fot.PAP/EPA)

Przybywam do wszystkich mieszkańców Libanu

Trwa wizyta Ojca św. Benedykta XVI w Libanie. W sobotę przed południem Papież będzie rozmawiał z przywódcami państwowymi i religijnymi. Natomiast po południu spotka się z młodzieżą. Transmisje przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam.

Około godz. 09:00 w pałacu prezydenckim w Baabdzie w Bejrucie odbędzie się spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z prezydentem, przewodniczącym parlamentu i premierem Libanu oraz z przywódcami religijnymi. Ojciec św. wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego, zwierzchników religijnych i świata kultury.

O godz. 16:50 na placu przed maronickim Patriarchatem w Bkerké zaplanowano spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z młodzieżą.

Wczoraj – pierwszego dnia wizyty w Libanie – Ojciec św. podpisał adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente. Benedykt XVI złożył podpis pod dokumentem podczas uroczystości w melchickiej bazylice świętego Pawła w Harissie koło Bejrutu, ośrodku kultu maryjnego libańskich chrześcijan.

Zwrócił uwagę na szczególne znaczenie tego spotkania, które odbywa się w dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Swięto to zaczęto obchodzić na Wschodzie w roku 335.

Odnosząc się do samej adhortacji powiedział, że powstała ona z troski biskupów o sytuację Kościołów na Bliskim Wschodzie. Dokument otwiera na prawdziwy dialog międzyreligijny, oparty na wierze w jednego Boga i Stwórcę.

– Takie odczytanie prowadzi do prawdziwego odkrycia tożsamości ochrzczonych i Kościoła, a jednocześnie stanowi jakby wezwanie do świadectwa w jedności i poprzez jedność. Czyż jedność i świadectwo chrześcijańskie nie są oparte na misterium paschalnym, na ukrzyżowaniu, na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa?– powiedział Ojciec św.

Ojciec św. apelował o podjęcie konkretnych działań, które pomogą tamtejszym kościołom na wzór decyzji rzymskiego cesarza Konstantyna, który w edykcie położył kres dyskryminowaniu chrześcijan.

– Nie lękajcie się kościoły bliskiego wschodu bo Pan jest naprawdę z wami do końca świata. Nie lękajcie się bo Kościół Powszechny towarzyszy wam przez swą bliskość ludzka i duchową. Z tymi właśnie uczuciami nadziei i podniesienia na duchu, aby być aktywnymi uczestnikami wiary poprzez komunię i świadectwo przekażę w niedziele posynodalną adhortację Ecclesia in Medio Oriente moim czcigodnym braciom patriarchom, arcybiskupom i biskupom, wszystkim kapłanom, diakonom, zakonnikom i zakonnicom, seminarzystom oraz wiernym świeckim – powiedział Ojciec św.  

Na koniec przemówienia Benedykt XVI zaapelował o odwagę i pobłogosławił zgromadzonym.

– Miejcie odwagę” (J 16, 33)! Za wstawiennictwem Maryi Panny, Theotókos, z wielką miłością przyzywam obfitości Bożych darów dla was wszystkich! Niech Bóg obdarzy wszystkie narody Bliskiego Wschodu życiem w pokoju, braterstwie i wolności religijnej! Niech Bóg błogosławi was wszystkich! (Lè yo barèk al-Rab jami’a kôm!) – powiedział Ojciec św.

Ojciec św. swoją 24 podróż apostolską do Libanu rozpoczął od przemówienia na Lotnisku w Bejrucie. BXVI powiedział, ze przybywa jako „pielgrzym pokoju”. Dodał, że przybył do Libanu, ale także symbolicznie do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu, jako pielgrzym pokoju, jako przyjaciel Boga, jako przyjaciel wszystkich mieszkańców regionu niezależnie od przynależności narodowej i religijnej. Mówił jak bardzo Liban jest obecny w Jego sercu, chociażby poprzez figurę św. Marona, która znajduje się w bazylice św. Piotra.

O. Andrzej Wodka CSsR powiedział, ze pielgrzymka Benedykta XVI do Libanu ma ogromne znaczenie. Zwrócił uwaga na pytanie, jakie zadano Ojcu św. jeszcze w samolocie. Dotyczyło fundamentalizmu i sposobu w jaki powinni postępować katolicy.

– Są wielkie oczekiwania, entuzjazm młodych, próba zbudowania czegoś nowego, a zarazem duży niepokój o fundamentalizm. O to był pytany Ojciec św. podczas lotu samolotem. Pytano go jak mają się zachowywać wyznawcy Chrystusa. Ojciec św. odpowiedział, że jest konieczny pewien imperatyw dialogu. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę samooczyszczenia religijności. Człowiek, jako obraz Boży musi być otwarty na innego człowieka. To jest wyznacznik poprawności religii. Chodziło o oczyszczanie sumień, ale i o wychowywanie do dialogu, pojednania i pokoju – relacjonuje o. Andrzej Wodka.    

Transmisja pielgrzymki Ojca Św. do Libanu w Radiu Maryja i TV Trwam.

Więcej na temat pielgrzymki Benedykta XVI do Libanu CZYTAJ i OGLĄDAJ

 

drukuj