fot. PAP

Pierwsze tegoroczne roraty w polskich kościołach

W okresie Adwentu we wszystkich kościołach odprawiane są Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. roraty. W Mszach św. roratnich przyłączamy się do Maryi i razem z nią oczekujemy na przyjście Zbawiciela.  

– W  tych dniach oczy i serca uczestników liturgii zwrócone są do Najświętszej Maryi Panny. Jej symbolem jest świeca stojąca w bliskości ołtarza, zapowiadająca, że bliskie są narodziny „Słońca Sprawiedliwości”. Ta zapalona świeca wśród ciemności jest jakby jutrzenką zapowiadającą iż bliskie są oczekiwane narodziny. W ten sposób w liturgicznych znakach dane jest nam odczuć bliskość przyjścia Pana, do którego powinniśmy się przygotować – mówił ks. Tadeusz Bożełko, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ks. Tadeusz Bożełko dodał, że kroczenie drogą wiary jest swego rodzaju kroczeniem w ciemnościach, jest to szlak wiodący do światła. Wiara poprzez zaufanie, zawierzenie, zmaganie się z przeciwnościami, prowadzi człowieka do wielkiego światła, którym dla niego jest spotkanie z Bogiem.

Adwent to dar od Boga mówi ks. prof. Paweł Góralczyk, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

– Każdego roku otrzymujemy dar od Boga żeby przez 4 tygodnie można było wejść głębiej zarówno w swoją duchowość jak i wejść w przesłanie Boga skierowane do nas w postaci tego nawoływania św. Jana Chrzciciela: „Prostujcie drogi Pańskie, przygotujcie Jemu ścieżki”.

Roraty to sprawowana w okresie Adwentu od czasów średniowiecza w Polsce i na Węgrzech poranna Msza św. ku czci Najświętszej Marii Panny. Nazwę nabożeństwo wzięło od pierwszych słów rozpoczynającej liturgię łacińskiej pieśni „Rorate coeli desuper” („Spuśćcie rosę, niebiosa”).

Mówi ks. Tadeusz Bożełko:

Audio MP3
Pobierz

Wypowiedź ks. prof. Pawła Góralczyka:

Audio MP3
Pobierz

 

RIRM

drukuj