Penitencjaria Apostolska wydała dekret zezwalający ks. abp. Wacławowi Depo na udzielenie papieskiego błogosławieństwa wraz z łaską odpustu zupełnego w trakcie XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

8 lipca bieżącego roku Penitencjaria Apostolska wydała dekret związany z XXX Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Dekret, który został podpisany z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, zezwala ks. abp. Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, na udzielenie papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami w ramach XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć fizycznie w obrzędach, ale będą łączyć się duchowo za pośrednictwem przekazu telewizyjnego lub radiowego, również mogą uzyskać odpust zupełny.

Poniżej przedstawiamy całą treść dekretu wystawionego przez Penitencjarię Apostolską.

dekret-jasna gora

 

radiomaryja.pl/TV Trwam News

drukuj