fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] O. S. Pacholski OSPPE: W trudnych czasach potrzeba skierowania naszych myśli ku Ewangelii

W trudnych czasach potrzeba skierowania naszych myśli ku temu, co nas podnosi i daje nam siłę, z czego możemy czerpać inspirację i moc do działania – ku Ewangelii. Ona zawsze nas unosi i uwzniośla ludzkie życie – powiedział o. Samuel Pacholski OSPPE, przeor Jasnej Góry, podczas drugiego dnia XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 

Przybyłych do Częstochowy członków Rodziny Radia Maryja powitał o. Samuel Pacholski OSPPE. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem: „Ewangelia radosną obietnicą”. Przeor Jasnej Góry odniósł się do tych słów, wskazując za o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, że „tegoroczne spotkanie to przede wszystkim okazja do wyrażenia wdzięczności za 30 lat istnienia i ewangelizacyjnej posługi Rodziny Radia Maryja Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

– Postawa wdzięczności to nasza naturalna odpowiedź na dar stworzenia, dlatego dziękujemy. Ks. kard. Stefan Wyszyński mówił: „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. Stąd też czas, który Bóg nam daje i przedłuża jest znakiem hojności Ojca, który chce bez końca miłować”. Czas to miłość. W duchu tej miłości dziękujemy za 30 lat Waszego pielgrzymowania, Waszej wierności Królowej Polski. W trudnych czasach potrzeba skierowania naszych myśli ku temu, co nas podnosi i daje nam siłę, z czego możemy czerpać inspirację i moc do działania – ku Ewangelii. Ona zawsze nas unosi i uwzniośla ludzkie życie – wskazał o. Samuel Pacholski.

„Chociaż byśmy mieli stracić wszystko w naszej Ojczyźnie, musimy zachować wiarę w Boga, Chrystusa i Jego Matkę. Powtarzam, możemy stracić wszystko, byle nie to! Były czasy, gdyśmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani żadnej rzeczy, ale mieliśmy wiarę, która pomogła Narodowi przetrwać chwile trudne i wytrwać aż do dziś” – mówił ks. kard. Stefan Wyszyński.

– Wiara była dla Prymasa fundamentem pokoju i wolności. On nie tylko przypominał innym, że są dziećmi Bożymi. On sam czuł się dzieckiem Boga, żył świadomy tej godności. W najtrudniejszych sytuacjach wiedział, że żywy Bóg obecny jest we wszystkich sprawach człowieka i nigdy nie zawodzi. Uwięziony zgadzał się z wolą Bożą aż do heroicznej decyzji oddania życia w odrzuceniu i pogardzie. Ofiarę z życia rozumiał nie tylko jako męczeńską śmierć zadaną przez nieprzyjaciół Kościoła, lecz także obumieranie swojego „ja”, by żyć całkowicie dla Boga. Modlił się takimi słowami: „Daj pomoc Ojcze, by w życiu moim już nic nie było dla mnie, mojego upodobania, dogodzenia sobie”. Jak bardzo potrzeba nam dziś takiego myślenia – zaznaczył duchowny.

Przeor Jasnej Góry przytoczył także inne słowa Prymasa Tysiąclecia: „Kościół jest jeden, grzech i łaska w nim – pszenica i kąkol. Wszystko to rośnie razem aż do żniwa. Jeden biegnie, inny się przewraca i leży. Jeden o drugiego się potyka. To wszystko jest zmieszane. Nic nie da się tu oddzielić, od niczego nie można się odżegnać. Nie może być w Kościele jakiejś >>uregulowanej jezdni<< dla wybrańców, bo jedna jest droga dla wszystkich! Chrystus sam jest tą Drogą”.

– Przesłanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego pozostaje wciąż aktualnym drogowskazem dla Kościoła w Polsce. Dlatego w tym duchu z wdzięcznym sercem za wielkie dzieła Boże, jakich doświadczamy przez przyczynę jasnogórskiej Bogarodzicy chcę powitać i pozdrowić czcigodnych gości. (…) Dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność, za to, że jesteście świadkami miłości Jezusa i Maryi. Dziękuję za Wasze trwanie przy Królowej Polski i troskę o Jej cześć oraz miejsce w sercach wiernych, za stałą obecność Jasnej Góry na falach Radia Maryja i TV Trwam. Niech Ta, która przyniosła Zbawiciela Świata, każdego dnia troszczy się o Wasz duchowy wzrost, gorliwość i entuzjazm w dziele nowej ewangelizacji – życzył o. Samuel Pacholski.

radiomaryja.pl

drukuj