Papież Franciszek: rozbudzić święty i nienaruszalny charakter rodziny

Papież Franciszek modlił się o to, aby we wszystkich rozbudziła się na nowo świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny. W Niedzielę Świętej Rodziny powiedział, że trzy zwroty zapewnią pokój i radość: przepraszam, dziękuję, proszę o wybaczenie.

Ojciec Święty nawiązując do Ewangelii św. Mateusza, zwrócił uwagę, że ukazuje ona Świętą Rodzinę na Bolesnej Drodze wygnania, w poszukiwaniu schronienia w Egipcie. Papież upomniał się także o los milionów rodzin uchodźców.

„Józef, Maryja i Jezus przeżywają dramatyczną sytuację uchodźców, naznaczoną lękiem, niepewnością, niedogodnościami”. W tym kontekście Papież mówił, że niestety, także w naszych czasach, miliony rodzin może identyfikować się z tą smutną rzeczywistością. Podkreślał on, że niemal każdego dnia słyszymy o uchodźcach uciekających z powodu głodu, wojny, szukając bezpieczeństwa i godnego życia dla siebie i ich rodzin.

„W dalekich krajach, nawet gdy znajdą pracę, nie zawsze uchodźcy i imigranci napotykają prawdziwą gościnność, szacunek, uznanie wartości, które przynoszą ze sobą”. Ich uzasadnione oczekiwania zderzają się jednak ze złożonymi sytuacjami i problemami, które czasami wydają się być nie do pokonania akcentował Ojciec Święty.

Papież Franciszek zwrócił także uwagę, że jeśli się chce zobaczyć, jak funkcjonuje rodzina, należy przyjrzeć się temu, jak traktuje się w niej ludzi starszych i dzieci.

Dlatego kierując swój wzrok ku Świętej Rodzinie z Nazaretu w chwili, kiedy zmuszona jest do ucieczki, myślimy o dramacie tych migrantów i uchodźców, którzy są ofiarami odrzucenia i wyzysku, które są ofiarami handlu ludźmi i niewolniczej pracy. Myślimy też jednak o innych „wypędzonych”, nazwałbym ich „ukrytymi wypędzonymi”, którzy mogą być w obrębie samych rodzin: na przykład o osobach w podeszłym wieku, które są czasem traktowane jako zawadzające. Często sądzę, że znakiem ukazującym, jaki jest stan danej rodziny jest dostrzeżenie, jak są w niej traktowane dzieci i osoby w podeszłym wieku – mówił papież Franciszek.

Papież podkreślał także, że nasze spojrzenie na Świętą Rodzinę przyciąga także prostota jej życia w Nazarecie. Mówił, że to dobry przykład dla naszych rodzin, który pomaga im stawać się coraz bardziej wspólnotą miłości i pojednania gdzie doświadcza się czułości, wzajemnej pomocy, wzajemnego przebaczenia. Ojciec Święty przypomniał trzy podstawowe słowa w rodzinie: przepraszam dziękuje i proszę.

Pamiętamy o trzech kluczowych słowach, by żyć w rodzinie w pokoju i radości: proszę o pozwolenie, dziękuję, przepraszam. Kiedy w jakiejś rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o pozwolenie, kiedy w jakiejś rodzinie nie jesteśmy egoistyczni i uczymy się mówić „dziękuję” i kiedy w jakiejś rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego i umie prosić o przebaczenie, to w takiej rodzinie jest pokój i radość. Pamiętajmy te trzy słowa. Możemy je wypowiedzieć wszyscy razem: proszę o pozwolenie, dziękuję, przepraszam. Chciałbym także zachęcić rodziny do uświadomienia sobie wagi jakie mają one w Kościele i społeczeństwie – mówił papież Franciszek.

Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie Ojciec Św. Franciszek odczytał tekst ułożonej przez siebie modlitwy w intencji lutowego konsystorza i październikowego synodu ks. biskupów na temat rodziny. Papież modlił się też za wszystkie rodziny świata.

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

RIRM

drukuj