PAP/EPA

Papież Franciszek: Dla Boga, nie liczą się „tytuły” i znajomości (…), ale dobre, pokorne życie wiary, które przekłada się na uczynki

Przy zbawieniu, aby zostać rozpoznanym przez Boga, nie liczą się „tytuły” i znajomości (…), ale dobre, pokorne życie wiary, które przekłada się na uczynki – powiedział Ojciec Święty Franciszek. W rozważaniach przed południową modlitwą Anioł Pański Papież nawiązał do pytania, jakie zadano Jezusowi: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.

Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że „nie ma ograniczonej liczby miejsc w raju”. Jak dodał, przejście jest dla wszystkich, ale „wąskie” i wymagające zaangażowania człowieka.

Jezus mówi nam jak jest: przejście jest wąskie. W jakim sensie? W tym sensie, że aby zostać zbawionym, trzeba miłować Boga i bliźniego, a to nie jest wygodne! Są to „ciasne drzwi”, ponieważ są wymagające, wymagają zaangażowania, a nawet „wysiłku”, to znaczy stanowczej i wytrwałej woli życia zgodnie z Ewangelią. Święty Paweł nazywa to „dobrymi zawodami o wiarę” (1 Tm 6,12) – wskazywał Franciszek.

Ojciec Święty wyjaśnił, że życie wiarą to podtrzymywanie prawdziwej komunii z Jezusem.

Dla nas, chrześcijan, oznacza to, że jesteśmy wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego Słowem. To podtrzymuje nas w wierze, karmi naszą nadzieję, ożywia miłość. W ten sposób z Bożą łaską możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i niesprawiedliwości – mówił.

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie wezwał wszystkich do modlitwy w intencji Amazonii, gdzie trwają pożary lasów. Przypomniał, że obszar ten jest „płucem” niezbędnym dla całej ziemi.

RIRM/TV Trwam News

drukuj